Datering
Maker Onbekend

Prijsstandaard. Zeilprijs van zeilvereniging Sylnocht te Leeuwarden.

Prijsstander in de vorm van een baken. Metaal. Het baken staat op een zwart geschilderd houten blokje. Aan de voet van het baken: 'it Beaken' en rechts ervan een cirkel met erop een afbeelding van een scherp jacht en twee vogels in waterlandschap. Op de achterzijde: '1e Pr / Z.V. 'Sylnocht' / 6-9-53'.
De prijsstander van zzeilvereniging Sylnocht is afkomstig uit de prijzencollectie van W. Postma uit Grou. Hij deed veelvuldig mee aan zeilwedstrijden in het noorden van het land, met name in de zestien-kwadraat-klasse, maar ook wel in andere klassen.
Zeilvereniging Sylnocht werd in 1938 opgericht te Leeuwarden door enkele schouwzeilers uit Leeuwarden en Warten, die vreesden dat de klasse der schouwen anders snel uit het wedstrijdprogramma zou verdwijnen. Wedstrijden van de Z.V. Sylnocht werden meest gezeild op de Kruiswaters tussen Warten en Earnewald.
Literatuur: - Leeuwarder Courant, 15-03-1938.

Identificatie
Titel
Prijsstandaard. Zeilprijs van zeilvereniging Sylnocht te Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1988-444
Objecttype
  • Prijsstanders
  • Zeilprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000005605
Over
Onderwerpen
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
2.9 cm
Hoogte
9.8 cm
Lengte
6.7 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Metaal
    Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)
  • Hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA