Datering
Maker Nico W. Jungmann

Volendammers na terugkeer van de Kevelaerprocessie

Dit schilderij toont Volendammers die in processie naar de Vincentiuskerk gaan. Ze komen terug van een bedevaart naar het Duitse stadje Kevelaer. Rechts op de voorgrond heeft Jungman zichzelf afgebeeld. Naast hem staat zijn vrouw met een Zeeuwse kap.

Gedetailleerde beschrijving

Centraal in het doek staat een witte brug, rechts van de brug staan huisjes met groene topgevels en ramen waarachter licht brand. Naar de brug toe lopen van rechts mensen met kaarsen; of een lampion Over de brug lopen mensen van rechts naar links naar een kerk met openstaande deuren. links in de voorgrond staar een kleine groep mensen. In de hoek van het doek staat een jongen die met zijn kin opn drager of iets dergelijks van een lampion steunt. De afgebeelde figuren zijn zowel mannen als vrouwen als kinderen. het hele tarereel speelt zich af in avond. Rechts in de voorgrond heeft de kunstenaar zichzelf en zijn vrouw geschilderd, beide dragen een zeeuws kostuum en vouwen de handen. Zij staan met de rug naar rechts en zijn en profiel afgebeeld de man draagt in zijn hand een soort metalen label waarop staat 'Nico WJ'; Het doek is in een heel bijzonde techniek vervaardigd waarbij de verf mager op het doek is aangebracht en later details zijn aangebracht (ingekrast?); Gemerkt: r.o. de vervaardiger heeft zichzelf op het doek afgebeeld met de signering in de hand.

Identificatie
Titel
Volendammers na terugkeer van de Kevelaerprocessie
Objectnummer
021740
Objectcategorie
Schilderkunst
Objecttype
 • schilderij
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-626
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
Werk
Breedte
254.0 cm
Hoogte
73.0 cm
Diepte
6.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Nico W. Jungmann (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • Geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 8 november 1990
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Volendam
 • Londen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

, –

Trefwoorden