Datering
Maker onbekend

Sluis en stadsgezicht

Vanaf de Sluis en de blokjesbrug een banketbakkerij en een rijwielwinkel. De naam blokjesbrug is in de volksmond ontstaan, omdat de dekking van de brug van hardhouten blokjes waren gemaakt.

Identificatie
Titel
Sluis en stadsgezicht
Objectnummer
F047166
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-57648
Over
Onderwerpen
 • Sluis
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
 • Lier (hijswerktuig)
  Vaste hijsmachines met een draaibare trommel waar kabels, touwen of kettingen omheen zijn gewikkeld. (AAT-Ned)
 • Banketbakkerij
  Confiseries zijn winkels waar verfijnde snoepwaren, koekjes en taarten worden verkocht en/of vervaardigd. In Nederland gebruiken we vaker de term banketbakkers. De artikelen staan in glazen vitrinekasten en toonbanken met glazen ramen. (Algemeen Nederlands Woordenboek)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Lemmer
 • Wageningen