Datering
Vervaardiger George Marinus Tamson

De sluis te Enkhuizen

In het midden de sluis te Enkhuizen met een paar huisjes op de achtergrond. Links een rij schepen aangemeerd. Opschriften/merken: geen Hier en daar kleuraanduidingen in krijt.

Identificatie
Titel
De sluis te Enkhuizen
Objectnummer
009404
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16426
Over
Trefwoorden
 • sluis
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
34.0 cm
Hoogte
25.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. George Marinus Tamson (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • krijt (materiaal)
  Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat. (Conservation Dictionary)Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat, CaCO3.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 7 november 1972
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
aquarellist, graficus, schilder, etser

George Marinus Tamson

Middelburg (Zeeland), 20 september 1873 – Loenen aan de Vecht (Stichtse Vecht), 14 november 1939
Lees meer
RKD

Trefwoorden