Datering
Maker onbekend

Sluis. STAVOREN

Stadsgezicht Stavoren met gezicht op de sluis. Voor de kade tjalken en koftjalk en een roeftjalk. In de verte een Staverse Jol.

Identificatie
Titel
Sluis. STAVOREN
Objectnummer
F021030
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-38664
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Sluis
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
 • Tjalk
  Van origine Nederlands rondgebouwd, gestrekt vrachtscheepje met volle boegen, sterk gekromde kimmen, vlakke bodem en geringe diepgang. Bestemd voor het vervoer van goederen door binnenwateren en soms kustvaart. (AAT)Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • Roeftjalk
  Tjalk voorzien v.e. roef: overdekte woonruimte en/of keuken in het achterschip achter het ruim en voor de stuurplaats; de roef staat doorgaans achter de luiken en is soms ten dele in het dek ingelaten, de breedte reikt tot aan de gangboorden en meestal zijn er ramen in aangebracht.
 • Koftjalk
  IJzeren of stalen scheepstype. De houten koftjalk is een forse tjalkachtige met een opvallend zwaar en breed berghout. Ze waren geschikt voor de grote en kleine kustvaart. (De Binnenvaart)
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Stavoren
 • Zwolle

Trefwoorden