Datering

Concept-plan en provisioneel reglement

Concept-plan en provisioneel reglement

Uitgebreide beschrijving

Pamflet. Uitgegeven uit naam van de 'provisioneel Municipaliteit der Stad Enkhuizen' door Gerrit Pan op 4 mei 1795. Bestaande uit twee dubbelgevouwen en aan elkaar genaaide vellen, de pagina's genummerd 1 tot en met 7 (achterzijde niet bedrukt). In totaal zijn 27 artikelen opgesteld met betrekking tot 'eene geregelde Verkiezinge eener Municipaliteit of Stads-Regeeringe'. De burgerij krijgt zes dagen de tijd om schriftelijk aanvullingen of wijzigingen voor te stellen.

Identificatie
Titel
Concept-plan en provisioneel reglement
Objectnummer
B001318
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5074
Over
Trefwoorden
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
 • regelgeving
  Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect de wijze waarop wetgeving geïmplementeerd wordt -tijdelijk- bij te sturen.
Werk
Breedte
21.0 cm
Hoogte
34.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch