Datering
Vervaardiger Meynert Mul

Ampliatie Van de Keuren, tegen het inwerpen van Vulnis en andre onreynigheydt in de Wateringe deses Stadts.

Ampliatie Van de Keuren, tegen het inwerpen van Vulnis en andre onreynigheydt in de Wateringe deses Stadts.

Uitgebreide beschrijving

Pamflet. Ampliatie van 7 Febrauri 1687. Schout, burgemeesters en schepenen van Enkhuizen maken bekend dat niemand 'Slijck / Alch / ofte andre Vuylnis / in der Stede Havens / ofte Binnenwateringen' mag werpen. Hierop staat een boete van drie gulden.; Boven de tekst een afbeelding van een staande vrouw die het wapen van Enkhuizen ophoudt, geplaatst in een lauwerkrans waarbij aan de bovenzijde twee handen in elkaar grijpen.; Imp.: m.o. t'Enchuysen / gedruckt by Meynert Mul / Boek-drucker en Boekverkooper in de Oude Wester-straet / in de Bonte Drucker. 1687.

Identificatie
Titel
Ampliatie Van de Keuren, tegen het inwerpen van Vulnis en andre onreynigheydt in de Wateringe deses Stadts.
Objectnummer
B001294
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • document
  Producten van de methodische verzameling of de verwerking van documenten en gegevens die worden gebruikt om het publiek te informeren (professionals of het grote publiek).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-4923
Over
Trefwoorden
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
 • regelgeving
  Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect de wijze waarop wetgeving geïmplementeerd wordt -tijdelijk- bij te sturen.
Werk
Breedte
33.5 cm
Hoogte
40.9 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Meynert Mul (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • houtsnede (drukprocédé)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden