Datering
Vervaardiger Hendrik van Straalen

Nader Ampliatie van de KEURE tegens het werpen van Asch, Vulnis, en andere Onreynigheden: Mitsgaders Over het Opruymen en schoon houden van de Straten en Wallen.

Pamflet. Uitgegevenen door schout, burgemeesters en schepenen van Enkhuizen om het besluit van 15 augustus 1732 bekend te maken. Ieder moet straten schoon houden en van onkruid vrij houden.

Pamflet. Uitgegevenen door schout, burgemeesters en schepenen van Enkhuizen om het besluit van 15 augustus 1732 bekend te maken. Ieder moet straten schoon houden en van onkruid vrij houden.; Imp.: m.o.: t'Enchuysen Gedrukt by H. van Stralen.

Identificatie
Titel
Nader Ampliatie van de KEURE tegens het werpen van Asch, Vulnis, en andere Onreynigheden: Mitsgaders Over het Opruymen en schoon houden van de Straten en Wallen.
Objectnummer
B001297
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13416
Over
Trefwoorden
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
 • regelgeving
  Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect de wijze waarop wetgeving geïmplementeerd wordt -tijdelijk- bij te sturen.
Werk
Breedte
32.9 cm
Hoogte
42.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Hendrik van Straalen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden