Datering
Vervaardiger onbekend

Zaandam, De Dam.

Havengezicht met twee tweemasters, baltic houtschoeners en een Hoogeveense praam. Op de voorgrond twee houten bokken en een Groninger sloep. Op achtergrond zicht op Zaandam.

Identificatie
Titel
Zaandam, De Dam.
Objectnummer
F023470
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40858
Over
Trefwoorden
 • schoener
  Langsscheeps getuigd schip met twee masten waarvan de achterste de grote mast is.
 • tweemaster
  Zeilschip met twee masten met daaraan ongeveer even grote grootzeilen. (debinnenvaart.nl)
 • bok (vaartuig)
  Werkschuit uit de Noordwesthoek van Overijssel van ruim 12 m lang en 2,5 m breed met een typisch aangebrachte randgaarde. Vertoont veel overeenkomst met de door Nicolaes Witsen (1671) beschreven en afgebeelde 'weyschuyt' en'vlotschuyt'.
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • Groninger boot
  Een NoordNederlands type roeiboot of sloep, ook Hamburger of Hamburgse boot genoemd. Zij wordt wel gebruikt als bijboot van binnenvaartuigen die op ruim water varen. De boot is gladboordig gebouwd op een kiel en heeft een rechte, lichtvallende voorsteven en een hartvormige spiegel. De spanten zijn ingebogen. Er zijn vier doften en achter een bank. (aatned.nl)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Zaandam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden