Datering
Maker François Halma

Frisiæ Dominium vernacule Friesland

Landkaart van Friesland uit de Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgegeven door François Halma, 1718. Linksboven een inzetkaartje met de Friese Waddeneilanden. Linksonder een afbeelding van de Steenen Man [Caspar de Robles], bij Harlingen, op de zeedijk. Derde staat van de kaart.

Gedetailleerde beschrijving

Titel op steen rechts met erboven het provinciewapen. - Schaalstok van 2 Gemeene Duitse Mijlen 15 in een graad [= 11,9 cm.] rechtsonder binnen een kader. - Coördinaten in de randen aangegeven. - Noorden boven. - Kompasroos rechts van Harlingen. - Linksonder een afbeelding van de Steenen Man [Caspar de Robles], bij Harlingen, op de zeedijk. - Legenda 'VERKLAARINGEN' boven de schaalstok in hetzelfde kader. - Bijkaart linksboven: FRIESSE EILANDEN Met de Omleggende | ZEE PLAATEN | enz. - 1 kaart : kopergravure ; 9 x 23 cm. - Titel in kader linksboven. - Schaalstok van 2 Duitze Mÿlen 15 in een Graad [= 4,2 cm.] rechts naast de titel. - Coördinaten in de randen aangegeven. FRISIÆ | DOMINIUM vernacule | FRIESLAND : Verdeeld in de Hoofd-deelen van OOSTERGOO WESTERGOO en SEVENWOLDE[N] | Als ook der XI Steden Zynde noch onderscheiden in XXX GRIETENIJEN / Naar de niewste afmeetingen getekend en Uitgegeven door | FRANÇOIS HALMA, Te Leeuwarden, met Privilegie, 1718. - Schaal [ca. 1:125.000]. - Uitgegeven door FRANÇOIS HALMA, Te leeuwarden, met Privilegie, 1718. - 1 kaart : kopergravure, ingekleurd ; 51,7 x 59,4 cm. Titel op steen rechts met erboven het provinciewapen. - Schaalstok van 2 Gemeene Duitse Mijlen 15 in een graad [= 11,9 cm.] rechtsonder binnen een kader. - Coördinaten in de randen aangegeven. - Noorden boven. - Kompasroos rechts van Harlingen. - Linksonder een afbeelding van de Steenen Man [Caspar de Robles], bij Harlingen, op de zeedijk. - Legenda 'VERKLAARINGEN' boven de schaalstok in hetzelfde kader. - Bijkaart linksboven: FRIESSE EILANDEN | Met de Omleggende | ZEE PLAATEN | enz. - 1 kaart : kopergravure ; 9 x 23 cm. - Titel in kader linksboven. - Schaalstok van 2 Duitze Mÿlen 15 in een Graad [= 4,2 cm.] rechts naast de titel. - Coördinaten in de randen aangegeven. - Uit: Uitbeelding | der | Heerlijkheit | Friesland | zoo in 't Algemeen | als in haar XXX Bijzondere | Grietenijen. - Uitgegeven door | François Halma, 1718.

Identificatie
Titel
Frisiæ Dominium vernacule Friesland
Objectnummer
003107
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-4038
Over
Onderwerpen
 • Cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
59.5 cm
Hoogte
52.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. François Halma (vervaardiger)
 2. Abraham Allard (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 16 april 1951
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Friesland
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –