Datering
Maker Bernardus Schotanus à Sterringa

Tabula Comitatus FRISIÆ

Gedetailleerde beschrijving

Tabula Comitatus | FRISIÆ / Auctore B: Schotano á Sterringa ; in Lucem edita | a Frederico de Wit Amstelodami. - Schaal [ca. 1:165.000]. - Gedruckt 't Amsterdam : by Frederick de Wit in | de Calverstraet by den | Dam inde Witte Paskaert, [na 1665]. - 1 kaart : kopergravure ; 46,3 x 55,2 cm. - Titel rechtsonder in cartouche versierd met het wapen van Friesland, omhoog gehouden door twee engelen, een koe en een schaap, vaten en turf. Impressum rechts onder een verklaring van symbolen betreffende kerken, kloosters en staten. Schaalstok van 11/2 Duitse mijl [= 7,4 cm] et al. rechts op een rechthoek, hooggehouden door twee engelen ; één engel zit op de verklaring van symbolen. - Noorden boven. - Kompasroos met 32 loxodromen links van Harlingen. - Deze kaart heeft geen graadverdeling langs het kader zoals bij latere staten. - Inzet rechtsboven: Perfecte Caerte vande | Vriese Eylanden alhier | dus bijgevoecht. - Schaal [ca. 1:1 milj.]. - 5 x 8 cm. - Rechtsboven buiten het kader de letter C. - Rechtsboven in de inzet het getal 29 in inkt. - Rechtsboven buiten het kader in inkt: 9. 60. - Verso in inkt Vriesland ; Carte des Paÿs Bas. - Atlantes Neerlandici / C. Koeman. Amsterdam : N.V. Theatrum Orbis Terrarum, 1967. (dl. III, p. 213, krt. 56). - Lit: inde Witte Pascaert / Jan Werner. - Universiteitsbibliotheek Amsterdam in samenwerking met Uitgeverij Canaletto Alphen aan den Rijn, 1994.

Identificatie
Titel
Tabula Comitatus FRISIÆ
Objectnummer
B000704
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9569
Over
Onderwerpen
 • Cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
55.5 cm
Hoogte
46.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Bernardus Schotanus à Sterringa ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
bruikleen 11 juli 1952
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Friesland
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch