Datering
Maker onbekend

Stationsgezicht STAVOREN

Gezicht op het station met links de ingang naar de sluis en rechts de scheepshelling. Op de voorgrond een boeier. Geheel op de voorgrond is een jongen in de mast van een zeilschip geklommen. Naast de boeier een boenstoep. Naast het stationsgebouw liggen Staverse jollen.

Identificatie
Titel
Stationsgezicht STAVOREN
Objectnummer
F021035
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-38669
Over
Onderwerpen
 • Stationsgebouw
  Delen van treinstations die onderdak verschaffen aan mensen die op hun trein wachten. (AAT-Ned)
 • Boeier
  Een rondgebouwd binnenvaartuig, dat zich voor vele doeleinden leende en o.a. veel werd gebruikt voor particulier vervoer, als marktscheepje, vcoor kerkgang, vervoer, pleziervaart e.d.) (MARDOC)Een van de meest typische Nederlandse pleziervaartuigen dat in de loop van de 17de eeuw onder verschillende vormen in de vaart kwam. Het is algemeen gekenmerkt door zijn ronde vormen en zijn lengte-breedte verhouding van 3:1. Het jacht voert een zogenaamde boeiertuig ook bekend als bezaantuig met een grootzeil met gebogen gaffel en een boom, terwijl het stagfok op een botteloef wordt uitgehouden, de kluiver op een kluiverboom. De zijzwaarden waren breed en rond. Boeiers waren bij uitstek luxeschepen die dikwijls op fraaie wijze versierd waren met beeldhouw- en snijwerk. Zij zijn nog steeds in de vaart.
 • Boenstoep
  Boenstoepen zijn eenvoudig aangelegde spoelvoorzieningen en zijn uitgevoerd als een plateau aan de waterkant van een sloot. Vanaf het plateau wordt het gereedschap zoals het melkgerei en kleding gewassen met het slootwater.
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
opdracht
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Stavoren
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden