Datering
Maker onbekend

DRACHTEN Noorder Dwarsvaart

Boenstoepen langs de kant, bewoners en woonhuizen links.

Identificatie
Titel
DRACHTEN Noorder Dwarsvaart
Objectnummer
F054534
Objectcategorie
Fotocollectie
Over
Onderwerpen
 • Vaarwater
  Watergebied dat te bevaren is (zee, gedeelte van een zee); bevaarbare geul tussen gevaarlijke plaatsen door; binnenlandse waterweg die hoofdz. dient voor de scheepvaart; bevaarbare geul in een binnenlandse waterweg.
 • Boenstoep
  Boenstoepen zijn eenvoudig aangelegde spoelvoorzieningen en zijn uitgevoerd als een plateau aan de waterkant van een sloot. Vanaf het plateau wordt het gereedschap zoals het melkgerei en kleding gewassen met het slootwater.
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Landschap (voorstelling)
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Drachten

Trefwoorden