Datering
Maker onbekend

Drachten Zuiderdwarsvaart

Peuters op een weg langs de vaart. Aan weerszijden woonhuizen en geboomte. Een Friese zolderschuit of bolschuit ligt in het water.

Identificatie
Titel
Drachten Zuiderdwarsvaart
Objectnummer
F054530
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-62002
Over
Onderwerpen
 • Straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Dekschuit
  Schuit met dek; de lading wordt op het dek geladen en vervoerd.
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Drachten

Trefwoorden