Datering
Maker onbekend

DRACHTEN. Het Noord. Straatbeeld

Straatbeeld met tramhalte en elektriciteitspaal. Bewoners, allen in klederdracht waaronder een vrouw met kinderwagen poseren op straat.

Identificatie
Titel
DRACHTEN. Het Noord. Straatbeeld
Objectnummer
F054537
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
  • prentbriefkaart
    Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-62009
Over
Onderwerpen
  • Straat
    Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
  • Stads- en dorpsgezicht
    In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
  • Tramweg
    Een trambaan is een spoorweg die speciaal gebouwd is voor gebruik door trams. (Wikipedia)
  • Elektriciteitsvoorziening
    Voorziening met, geregelde toevoer van elektriciteit.
Vervaardiging
Maker
  1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Drachten

Trefwoorden