Datering
Maker onbekend

Groote Noord. Hoorn.

Het Grote Noord te Hoorn. Op straat diverse personen, in het midden een man met handkar. Door het Grote Noord reed een paardentram gelet op de rails.

Identificatie
Titel
Groote Noord. Hoorn.
Objectnummer
F015932
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-34237
Over
Onderwerpen
 • Straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • Winkel (pand)
  Winkels zijn gebouwen waar goederen aan consumenten verkocht worden. (Van Dale)
 • Handkar
  Een handkar is een kar die door een persoon wordt voortbewogen. (Wikipedia)
 • Tramweg
  Een trambaan is een spoorweg die speciaal gebouwd is voor gebruik door trams. (Wikipedia)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH