Datering
Maker onbekend

Zeedijk en Steenenman HARLINGEN Zeedijk met monument en molen bij Harlingen

Weg op kruin van zeedijk met in de verte de R.K. kerk in de stadsbebouwing. Rechts een windmolen op stelling (voor 1910 verdwenen) en in de verte links een hoog ijzeren hek waarbinnen de "Steenen Man": monument ter ere van de Portugees Caspar de Robles, Spaans veldheer en stadhouder die in 16e eeuw de Friese zeedijken liet verhogen; vrouw en kinderen op de dijk.

Identificatie
Titel
Zeedijk en Steenenman HARLINGEN Zeedijk met monument en molen bij Harlingen
Objectnummer
F015392
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33720
Over
Onderwerpen
 • Dijk
  Opgeworpen wallichaam, dat het land tegen het buitenwater (zee of rivier) moet beschermen of dat een droge passage door nat gebied mogelijk moet maken. (Thesaurus landschap)
 • Gedenkteken
  Topografisch object ter nagedachtenis van een belangrijke persoon of gebeurtenis. (BRT)
 • Molen
  Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enzovoorts, het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, water, elektriciteit, de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen). (Wikipedia)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Harlingen

Trefwoorden