Datering
Vervaardiger Piet Schipperus

Hektjalk bij een molen

Midden in een stadsgracht ligt een tjalk met neergelaten zeil. Twee mannen staan in het achterschip. Voor de tjalk twee roeibootjes; in de voorste eveneens twee mannen. Links achteraanzicht van een huis aan het water. Meerpalen steken hoog boven het water uit. Rechts over het water een molen. Ervoor twee figuurtjes bij een molensteen die op de grond ligt. Een hoge kerktoren in de verte. Links achter de molen huizen met hun achteraanbouwen. Opschriften/merken: l.o. in zwart krijt: P.A. Schipperus.

Identificatie
Titel
Hektjalk bij een molen
Objectnummer
009198
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9753
Over
Trefwoorden
 • hektjalk
  Tjalk gebouwd met een hek of staatsie in tegenstelling tot de gewone tjalk die als een draaioverboord is gebouwd. (aatned.nl)
 • molen
  Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enzovoorts, het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, water, elektriciteit, de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen). (Wikipedia)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
40.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Piet Schipperus (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • krijt (materiaal)
  Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat. (Conservation Dictionary)Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat, CaCO3.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 4 april 1973
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
aquarellist, docent aan academie, etser

Piet Schipperus

Rotterdam, 6 maart 1840 – Den Haag, 4 oktober 1929
Lees meer
RKD

Trefwoorden