Datering
Maker onbekend

Harlingen Caspar de Robles of Steenenman Zeedijk met monument bij Harlingen

Monument ter ere van de Portugees Caspar de Robles, Spaans veldheer en stadhouder die in 16e eeuw de Friese zeedijken liet verhogen: Januskop rustend op hoge vierkante zuil met renaissance motieven op gemetseld voetstuk met daaromheen een hoog smeedijzeren hek op plateau naast de dijkkruin waarop een weg. In de verte het silhouet van de stad met uiterst rechts de R.K. Michaëls- en in het midden de Ned. Herv. kerk. Rechts een driepoot hijsstelling voor dijkbouw.

Identificatie
Titel
Harlingen Caspar de Robles of Steenenman Zeedijk met monument bij Harlingen
Objectnummer
F015429
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33757
Over
Onderwerpen
 • Dijk
  Opgeworpen wallichaam, dat het land tegen het buitenwater (zee of rivier) moet beschermen of dat een droge passage door nat gebied mogelijk moet maken. (Thesaurus landschap)
 • Gedenkteken
  Topografisch object ter nagedachtenis van een belangrijke persoon of gebeurtenis. (BRT)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Harlingen

Trefwoorden