Datering

Haardscherm

Haardscherm

Uitgebreide beschrijving

Rechthoekig, met bovenaan een geprofileerde lijst en onderaan staand op twee halfronde poten. De poten zijn geprofileerd. Het scherm bestaat uit een omlijsting rond een open ruimte met zaagwerk (bovenaan) en een paneel met verhoogd middenveld (onderaan). Rondom het zaagwerk en het paneel is de rand van de paneelomlijsting geprofileerd. De uitgezaagde motieven zijn krullen; symmetrisch ter weerszijde van een ronde vorm in het midden. Beschildering voorkant: De geprofileerde lijst bovenaan het scherm is in drie randen verdeeld; de bovenste is crême (rood, bruin) gemarmerd, de middelste is zwart (wit) gemarmerd en de onderste is crême geschilderd. Het vlakke deel van de paneelomlijsting is rood (wit, bruin) gemarmerd, de; profielranden van de omlijsting zijn zwart (wit) gemarmerd. De uitgezaagde motieven en de rand van het paneel zijn crême (rood-bruin) gemarmerd. De poten zijn donkerbruin. Op het middenveld van het paneel is een voorstelling geschilderd. Op de voorgrond is een lage omheining geschilderd, met daarin een aantal varkens. Rechts op de voorgrond is een man voorgesteld die een stok over zijn schouder draagt. De man knielt neer bij de varkens. In het midden van de voorstelling, achter de varkens is een boom geschilderd. Rechts op de achtergrond is een huis met twee staande figuren die elkaar een hand geven ervoor en op de horizon is een rij van struiken voorgesteld. De beschildering stelt de gelijkenis van de verloren zoon voor (Lucas: 11-32). Beschildering achterkant: Is hetzelfde beschilderd als de voorkant, op de beschildering van het middenveld van het paneel na. Op het paneel is een voorstelling geschilderd van drie personen voor een huis. Aan de linker zijkant van de voorstelling is een deel van een huis voorgesteld. Voor de deuropening staan twee vrouwen die allebei een bezem boven hun hoofd ophouden en zo de derde figuur; een man op de voorgrond in de voorstelling wegjagen. De man houdt zijn beide armen boven zijn hoofd en rent weg, hij houdt zijn hoed in zijn linkerhand. Op de achtergrond zijn twee bomen voorgesteld en op de horizon een rij struiken. De beschildering stelt de gelijkenis van de verloren zoon voor (Lucas 15: 11-15).

Identificatie
Titel
Haardscherm
Objectnummer
006513
Objectcategorie
Huisraad
Objecttype
  • haardscherm (uitrusting)
    Haardschermen zijn metalen schermen met gaas, geplaatst voor de open haard, die opspattende vonken moeten tegenhouden. (Kachels / R. Rook, Utrecht/Aartselaar, 1985)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-2257
Werk
Breedte
57.0 cm
Hoogte
91.0 cm
Diepte
28.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • eikenhout
    Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
  • verf
    Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop
Copyright
BY-SA
Locaties
  • Workum
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae