Datering
Maker onbekend

Haardscherm

In het oude testament komt een aantal romantische ontmoetingen voor. Op dit haardscherm zijn er twee geschilderd: de ontmoeting van David en Abigail en de ontmoeting van Jacob en Rachel. Mogelijk was huisraad beschilderd met deze onderwerpen bedoeld als huwelijksgeschenk.

Gedetailleerde beschrijving

Rechthoekig, met bovenaan een geprofileerde lijst en onderaan staand op twee geschulpt uitgezaagde poten. Het scherm bestaat uit een omlijsting met profielrand rond een paneel. De panelen (zowel aan de voor- als aan de achterkant) zijn aan de boven- en onderkant geschulpt van vorm en hebben een verhoogd middenvlak dat dezelfde vorm heeft en rondom een geprofileerd randje heeft. Beschildering voorkant: de geprofileerde lijst bovenaan is verdeeld in vier randen; een smal randje boven- en onderaan is donkerbruin (wit) gemarmerd. Daartussen zijn twee bredere randen; de bovenste is rood en beschilderd met bloemen, de onderste is creme-kleurig met bloemen. De profielrand rond het paneel is donkerbruin (wit) gemarmerd. De paneelomlijsting heeft een bruine ondergrond en is beschilderd met acanthuskrullen en bloemen, aangevuld met een aantal vogels en bovenaan in het midden een rennende haas of hinde. De rand van het paneel rond het middenveld is wit, beschilderd met acanthuskrullen en bloemen, aangevuld met bovenaan een vogel met uitgespreide vleugels en onderaan een haasje. Het profielrandje rond het middenveld is rood geschilderd. De voorstelling op het middenveld stelt een landschap met aan de linkerkant een waterput voor. Bij en op de put staan enkele kruiken. In het midden van de voorstelling staat, naast de waterput, een vrouw. Van de rechterkant komt een man op haar toelopen. Tussen de man en vrouw is een schaap voorgesteld. Links op de achtergrond staat bij de put een man, verder is de achtergrond gevuld met bomen. De beschildering stelt de ontmoeting tussen Jacob en Rachel voor (Genesis 29: 1030). Onderaan het middenveld is een donkerbruin vlak waarop, binnen een rand van krulwerk in wit de initialen 'P.J.'geschilderd zijn. Beschildering achterkant: De geprofileerde lijst bovenaan is hetzelfde beschilderd als de voorkant. De profielrand rond het paneel is donkerbruin (wit) gemarmerd. De paneelomlijsting heeft een rode ondergrond en is beschilderd met acanthuskrullen en bloemen, aangevuld met een aantal vogels en bovenaan in het midden een haasje. De rand van het paneel rond het middenveld is wit, beschilderd met acanthuskrullen en bloemen, aangevuld met boven- en onderaan een vogel; de bovenste van de vogels is voorgesteld met uitgespreide vleugels. Het profielrandje rond het middenveld is rood geschilderd. Op het middenveld is een voorstelling geschilderd van een aantal personen in een landschap. Op de voorgrond is, bij een aantal kruiken en ander vaatwerk, een geknielde vrouw weergegeven. Zij heeft een brood in haar handen en aan de rechterkant is een man met een helm op zijn hoofd en een staf in zijn hand die zich naar de vrouw voorover buigt. Achter deze twee figuren op de voorgrond zijn nog een aantal mannen voorgesteld, waarvan een aantal een speer omhoog steekt. Op de achtergrond zijn wat struiken te onderscheiden. De beschildering stelt de ontmoeting van Abigael en David voor (I Samuel 25: 1-44). Onderaan het middenveld is een donkerbruin vlak waarop, binnen een rand van krulwerk in wit het opschrift 'Abigael ontmoet David' geschilderd is. De zijkanten en de poten van het haardscherm zijn donkerbruin (wit) gemarmerd.

Identificatie
Titel
Haardscherm
Objectnummer
006643
Objectcategorie
Huisraad
Objecttype
 • haardscherm (uitrusting)
  Haardschermen zijn metalen schermen met gaas, geplaatst voor de open haard, die opspattende vonken moeten tegenhouden. (Kachels / R. Rook, Utrecht/Aartselaar, 1985)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-8
Over
Onderwerpen
 • Bijbel
  De Heilige Schrift. De bijbel omvat twee hoofddelen: 1. Het Oude Testament. Dit is de heilige schrift van het joodse volk. De rooms-en oud-katholieke kerk, de orthodoxe kerken en de lutherse kerken kennen in hun oude testament bepaalde boeken en delen van boeken die door andere kerken als apocrief worden beschouwd en daarom in die kerken als deuterocanoniek worden aangemerkt. 2. Het Nieuwe Testament. Dit zijn de in het Grieks geschreven evangeliën over het openbare leven van Jezus en de geschriften van Jezus’ leerlingen uit de allervroegste periode van het christendom. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Werk
Breedte
56.0 cm
Hoogte
92.0 cm
Diepte
23.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 februari 1960
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hindeloopen
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen , Wim Zandbergen