Datering

Portret van Enkhuizen in de Gouden Eeuw

Tentoonstellings affiche met afbeelding van het schilderij, Familie bij een haven door Herman Doncker.

Tentoonstellings affiche met afbeelding van het schilderij, Familie bij een haven door Herman Doncker. Ook op omslag van het bijbehorende boek door Rudolf E.O. Ekkart met een inleiding van Gusta Reichwein 1990. Boven de tekst: Portret van Enkhuizen in de Gouden Eeuw.Tentoonstelling is gehouden van 15 september 1990 tot 15 januari 1991.

Identificatie
Titel
Portret van Enkhuizen in de Gouden Eeuw
Objectnummer
023257
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
  • affiche
    Aankondigingen die zijn bedoeld om te worden opgeplakt als advertentie, reclame of als kennisgeving van een activiteit, doeleinde, product of dienst. Wordt ook gebruikt voor in grote hoeveelheden geproduceerde decoratieve afdrukken die zijn bedoeld om te worden opgehangen. Voor kleine gedrukte aankondigingen die zijn bedoeld om handmatig te worden uitgedeeld wordt 'strooibiljetten' gebruikt. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
50 cm
Hoogte
60.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Verworven
vondst 12 juni 2003
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Enkhuizen
  • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden