Datering

Rijksmuseum Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Affiche van het Zuiderzeemuseum met afbeelding van een stuk van het Buitenmuseum met daarvoor het IJsselmeer.

Affiche van het Zuiderzeemuseum met afbeelding van een stuk van het Buitenmuseum met daarvoor het IJsselmeer. Daaronder de tekst: OPEN Buitenmuseum. Een beeld van wonen en werken rondom de Zuiderzee 1880-1932. Dagelijks van 10-17 uur. 7-5 / 17-10 1983. Ook in het Engels, Frans en Duits.

Identificatie
Titel
Rijksmuseum Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Objectnummer
023271
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
  • affiche
    Notices, usually decorative or pictorial, intended to be posted to advertise, promote, or publicize an activity, cause, product, or service; also, decorative, mass-produced prints intended for hanging. For small printed notices or advertisements intended for distribution by hand, use "handbills." (Project Fotografie)Aankondigingen die zijn bedoeld om te worden opgeplakt als advertentie, reclame of als kennisgeving van een activiteit, doeleinde, product of dienst. Wordt ook gebruikt voor in grote hoeveelheden geproduceerde decoratieve afdrukken die zijn bedoeld om te worden opgehangen. Voor kleine gedrukte aankondigingen die zijn bedoeld om handmatig te worden uitgedeeld wordt 'strooibiljetten' gebruikt. (Project Fotografie)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-17496
Over
Onderwerpen
  • Reclameplaat
    Reclamedrukwerk in de vorm van een affiche of poster.
Werk
Breedte
42.2 cm
Hoogte
60 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
vondst 19 augustus 2003
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden