Datering
Maker Momburg

Wilhelmina

Het midzwaardjacht of 'centerboard' is een rank gebouwd zeiljacht met een beweegbare kiel in het midden van het schip. Het werd voor het eerst ontwikkeld in Amerika als wedstrijdschip. Veel Nederlandse zeilers hebben de voorkeur voor een toerschip met kajuit, waarmee zij soms ook aan wedstrijden deelnemen. In 1846 werd dit type schip in Nederland ingevoerd. Niet lang daarna werden dergelijke schepen in Nederland nagebouwd. Deze centerboard was in het bezit van de firma Veen uit Sneek. Op de kluiverboom konden een jager, kluiver en fok gevoerd worden. De kajuit is bij een restauratie verwijderd. Het wordt nu in het depot bewaard.

Gedetailleerde beschrijving

Documentatie Midzwaardjacht 'Wilhelmina' of centerboard (ZZM 004064) Plezierjacht ook wel centerboard genoemd: Zeiloppervlak ca 100m2.; een scherp model zeiljacht, voorzien van houten middenzwaard, vrijwel van geheel van eikenhout gebouwd [..] mogelijk gebouwd omstreeks 1870. [..] het vaartuig was voorzien van een ijzeren roer en ijzeren helmstok, Am. grenen mast met ijzeren tegenwicht, houten luik boven de mast-uitwip, houten kajuit-opbouwsel met snijwerk aan zijn buitenstijlen en zijn achteringangsoog (welk snijwerk bij herstellingen niet aan de nieuwe stukken is uitgevoerd), stuurkuip met houten kuiprand (waarop gedeeltelijk een houten opbouwsel). [..] zeiltuig bestaat uit: grootzeil, stagfok, jager, stormfok, (alles van Carldoek, zo goed als nieuw, prima uitgevoerd met hennep lijken en de banen met kruissteek genaaid), voorts twee wanten, 2 bakstagen, grootzeilschoot, fokkenschoot, zeilval, kraanval, fokkenval, jagerval, nokval (alles met houten blokken met zorgvuldig gesmeed beslag), sleeptros, gegalv. ijzeren mik, en diverse toebehoren.; rapport Hospes /de Jonge: *In prima staat, alles eiken, dekken ook. [...] ca 100 m2 zeiloppervlak: grootzeil, stagfok en kluiver, eventueel nog bovenkluiver en ballon. Gebouwd ca 1870, (in Sneek?) Ex-hardzeiler, er was een wedstrijdklasse van centerboards. Open kajuitkap achter de mast en losse kap. Gladde romp (er waren ook overnaadse). Voor sloepmodel met spitse voorsteven, achter spiegel van ca. 1.25m. IJzeren kromme helmstok. Beslag alles geelkoper, kajuitkap met veel lofwerk versierd. [..] zeewaardig scheepje, geschikt voor het IJsselmeer.* brief Hospes 24-11-1951:* De eigenaar is oud en had tot zomer 1950 steeds dezelfde schipper. Die kon niet meer en moest dit jaar vervangen worden.* brief Hospes 22-1-1952: *Het schip is wel 50 jaar in het bezit geweest van eigenaar, de compagnon is nu 70 jaar.*; Rekeningen boek Jachtwerf Hospes, Sneek (via Fries scheepvaartmuseum gekregen): eigenaar is Ferwerda. rekeningen 1948 / 1949 /1950. er is sprake van een volgvlet. diverse reparaties.; Uit gegevens van de foto's volgt dat de firma Veen te Sneek eigenaar is geweest van de centerboard. Antonie Veen was eerst eigenaar, later Tj.Ferwerda. Roelof Meijer is lange tijd schipper geweest. OUDE CODE: SM G 07. TYPESCHIP: midzwaardjacht / centerboard SOORTSCHIP: plezierjacht NAAMSCHIP: Ida Klaziena / Wilhelmina MOTOR: geen. 1924/1925: Tip-Top 2 cylinder, 5 pk. Op foto's is een buitenboordmotor te zien. EIGENAARS (in chronologische volgorde):; naameigenaar: adres/plaats: data:; Antonie Veen Hzn., Sneek ?1918/32-1952 I.Hospes / Veen Sneek -1952 VERWERVING (aankoop): BEDRAG: f 5000,- naam/adres: datum:; Ids Hospes, Jachthavenstraat 51, Sneek 28-4-1952; mede-eigenaar:Mevr. T.E. Veen (andere eigenaar overleden 1951) INFORMANTEN: Mevr. Woltman- de Veen, Driftweg 35, Huizen (02152-61798); FILM/VIDEO: oude opname in Sneek eigendom mevr. Veen SCHEEPSTYPE: Vroom: *In de periode tussen de 17e en de 19e eeuw wordt de scheepsbouw mede gekenmerkt door; geleidelijke overgang van de ronde naar scherpe schepen. Duidelijk is dit waar te nemen in de ontwikkeling van de kotter. Tegen het einde van de 18e eeuw waren de Franse smokkelkotters om hun grote snelheid berucht. Enkele van deze schepen werden door de Engelsen buit gemaakt en dienden als voorbeeld voor de bouw van nieuwe kotters. Sommige van deze schepen werden als jacht gebouwd en omstreeks 1846 voor het eerst voorzien van een loden ballastkiel. De Engelsen huldigden het principe, dat de snelheid van een schip vergroot werd, wanneer het als een mes door de golven sneed. Het gevolg was, dat men afstand deed van de ronde, brede, op stabiliteit gebouwde scheepsvorm en overging op de bouw van dikwijls buitensporige smalle schepen met scherpe vormen, die voorzien van diepstekende en ballastkielen de golven konden doorklieven. De Amerikanen echter waren, van het moment af, dat zij begonnen jachten te bouwen (omstreeks 1840), van mening, dat het voor het bereiken van grotere snelheid en zeewaardigheid beter was, brede vaartuigen te bouwen, die weinig weerstand van het water ondervonden en over de golven heen gleden. Om het afdrijven tegen te gaan, waren ze genoodzaakt in het midden van het schip een beweegbare kiel aan te brengen, die men met een touw kon laten zakken of ophalen. Zodoende waren de Amerikanen de eersten, die hun jachten als centerboards of midzwaardjachten bouwden. In 1846 werd een centerboard kant en klaar in Nederland ingevoerd. In 1853 verscheen een tweede jacht van dit type en in 1858 voeren 'kielboten' voor het eerst mee in wedstrijden van de Koninklijke Jachtclub op het IJ. Al spoedig werden dergelijke schepen, die aanvankelijk overnaads gebouwd waren, in Nederland nagemaakt. Zo is bekend dat Eeltje Holtrop van der Zee al in 1857 een kielboot voor Amsterdamse rekening heeft gebouwd VERGELIJKINGSMATERIAAL: model/foto centerboard 'Waterlelie' Bernhard, Amsterdam. In ZZM-collectie.

Identificatie
Titel
Wilhelmina
Objectnummer
004064
Objectcategorie
Vaartuigen
Objecttype
 • centerboard (jacht)
  Zeiljachten met een middenzwaard (centerboard). (MARDOC)Het midzwaardjacht is een rank gebouwd scherp model zeiljacht met een beweegbare kiel in het midden van het schip. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14139
Over
Onderwerpen
 • Pleziervaartuig
  Elk vaartuig, dat gebouwd, of verbouwd, is voor recreatieve doeleinden. (debinnenvaart.nl)
 • Zeilboot
  Te gebruiken voor boten, meestal eenmasters, die hoofdzakelijk met behulp van zeilen worden voortbewogen. (AAT)
Werk
Breedte
320.0 cm
Lengte
892.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Momburg (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • ijzer
  Fe. Dichtheid 7,86 kg/m3. Metaal dat in de bouw zeer veel is toegepast, vooral voor het opnemen van trekkrachten in verankeringen, trekstangen e.d.. Het heeft het nadeel dat het sterk kan corroderen (roesten), waarna door volumevermeerdering schade aan bouwdelen kan optreden. Ook gebruikt voor spijkers, hang- en sluitwerk, siersmeedwerk en vele andere doeleinden. In XVII werd vooral vanwege de taaiheid en buigbaarheid veel ijzer uit Zweden betrokken en als zodanig in bestekken vermeld.Kan ook worden gegoten in vormen. Gietijzer bevat 3-5 koolstof, is bros en kan geen trekkrachten opnemen. Smeedijzer bevat ongeveer 0,1 koolstof. IJzer met zeer weinig koolstof wordt staal genoemd.
 • touw
  Koord; bundel garen die eerst tot een draad gesponnen wordt, waarna meerdere draden tot een streng of kardeel worden geslagen. Meerdere kardelen bij elkaar vormen een touw.Zwaar koord, tenminste 6,35 mm in diameter, dat is gevormd door twee of meer strengen van natuur- of kunstvezel ineen te draaien. (Toegepaste Kunst Project, RKD)Een touw of koord is een middel om zaken bij elkaar te binden, of om trekkrachten over te brengen. In het laatste geval gebruikt men vaak een dikkere variant, kabel of zeel die bestaat uit ineengedraaide strengen. Dit zijn op hun beurt weer om elkaar heen gedraaide draden of vezels.
 • zeildoek
  Zeildoek (ongekeperd linnen of katoen) is een sterk weefsel dat kan worden gebruikt als schildersdoek of bedoekingsmateriaal. In het Engels heet het duck (eend) omdat het waterafstotend is.
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 5 mei 1952
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Sneek
 • Sneek
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae