Datering

De godvreezende zeeman of de nieuwe christelijk zeevaart, gebedenboek

De godvreezende zeeman, ofte de nieuwe christelyke zeevaart, bestuurd door een schriftmatige verhandeling, van zes en twintig uytgelesene Schriftuurplaatsen.

Uitgebreide beschrijving

De godvreezende zeeman, ofte de nieuwe christelyke zeevaart, bestuurd door een schriftmatige verhandeling, van zes en twintig uytgelesene Schriftuurplaatsen. Kortelyk uytgebreyd, ernstelyk tot ongeveynsde Godsvrucht aangedrongen, en met gebeden op elke verhandeling staande, achtervolgd. Waar by gevoegd zijn verscheydene andere gebeden en stichtelyke gesangen. Te saamen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van zeevarende lieden, en alle die by de zee woonen ofte belang hebben, / door N. S. V. L. ; de voorrede, den inhoud des werks kortelyk vertoonende en aanprysende, is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. - T'Amsteldam : by Jan Morterre, 1784. - [54], 908 p. ; in-12 N. S. V. L. is Nicolaas Simons van Leeuwaarden. - Gegrav. titel: De godvreezende zeeman of de nieuwe Christelyke zee-vaart.

Identificatie
Titel
De godvreezende zeeman of de nieuwe christelijk zeevaart, gebedenboek
Objectnummer
022225
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
  • boek
    Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-11014
Over
Trefwoorden
  • gebedenboek
    Algemene term voor een boek met gebeden, voor liturgisch of persoonlijk gebruik. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Werk
Breedte
11 cm
Hoogte
17 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • papier
    Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Verwerving en licentie
Verworven
vondst 18 augustus 1996
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae