Datering
Vervaardiger Bernardus Schotanus à Sterringa

Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie ende de Lauwers

Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie ende de Lauwers

Uitgebreide beschrijving

Beschryvinge van de heerlykheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, met nieuwe caerten van 't landschap in 't gemeen - [Franeker] excudit Johannes Wellens, Jacob van Meurs sculpsit, 1664. - 285 p. krt. in-2 Titel ontleend aan de gegrav. titelpl. - Gedrukte titel luidt: Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie ende de Lauwers. - De kaarten van Bernardus Schotanus; de voorrede ondertekend C.S. [Christianus Schotanus]. BESCHRYVINGE ENDE Nieuvve Caerten VAN DE HEERLIJCKHEYDT VAN FRIESLANDT TUSSCHEN 't Flie ende de Lauwers. 1664 [handschrift in inkt].Pagina met het wapen van Friesland; Onder het wapen op rolband: Septenas decoret Glebas, geminamque Leonem Justitiæ mistum Relligione jubar. Boven het wapen een gekroonde helm, waarboven staande leeuw met zwaard waarop een hoed. verso blank.- Titelpagina met datering in handschrift.- DE Friesche Vryheydt AEN DE EDELE, MOGHENDE HEEREN DE STATEN VAN FRIESLANDT. TVSSCHEN HET Flie ende de Lauwers Bestaende in vier Leden, OOSTERGO, WESTERGO, SEVENWOLDEN, ENDE STEDEN. verso:END DEN DOORLVCHTIGEN, HOOCH-GEBOOREN Furst end Heere, Heere WILHELM FREDERICH, Colonel & c. - MIDTSGADERS DE GEDEPUTEERDE DER SELVER STATEN VAN DAT FRIESLANDT. GYSBERT van VIERSEN, Haeren Secretaris. verso: Tot den Leser. BESCHRYVINGE VAN FRIESLANDT, TUSSCHEN Het Flie end de Lauwers. Vervolgens 34 kaarten en 11 stadsplattegronden en profielen: 1. [Friesland ten tijde van de Batavieren] Typus ¦ FRISIÆ VETERIS inter Rheni medium ostium et Amisam Itemq[ue] INSULÆ BATAVORUM, Disponente ¦ BERNHARDO SCHOTANO a STERRINGA. - 1 kaart : kopergravure ; 28,4 x 36,2 cm. Schaal 4 Miliaria Germanica Communia = 4 cm. - NNW boven, kompasroos boven links van het midden.; 2. OOSTERGOA Olim ÆSTRACHIA. Auctore Bernhardo Schotano a Sterringa. Suffrido Haacma et Sixto Gravio. - 1 kaart kopergravure, 39 x 48 cm. - Schaal Eene gemeene Duytsche myle 15 in een Graedt = 7,7 cm et al. 3. De Grietenye van LEEUWERDERADEEL; 28,2 X 36 CM. 4. De GRIETENYE van FERWERDERADEEL; 27,8 X 36 cm. 5. DE GRIETENYE van ¦ DONGERDEEL WEST-ZYDE DER PASENS; 27,9 x 36 cm.; 6. DE GRIETENIE VAN DONGERDEEL OOSTZYDE DER PAESSENS; 27,5 x 36 cm. 7. De Grietenye van KOLLUMER LANDT; 27,5 x 36 cm. 8. De Grietenye van KOLLUMER LANDT; 22 x 29 cm.; 9.; De GRIETENYE van ¦ ACHTKERSPELEN 28 x 37 cm.; 10. De GRIETENYE van DANTUMADEEL; 28 x 37,5 cm. 11. De GRIETENYE van ¦ TZIETZERCKSTERADEEL; 27,9 x 37 cm. 12. De GRIETENIE van SMALLINGER LANDT; 27,3 x 40,5 cm.; 13.; De GRIETENYE van ¦ YDAER DERA-DEEL; 28,5 x 36,5 cm. 14. De GRIETENYE van ¦RAUWERDERHEM; 25 x 34,5 cm.; 15. WESTERGOA, Olim ESTRACHIA Bernhardo Schotano a Sterringa ¦ Suffrido Haacma et Sixto Gravio Autoribus. Schaal van Eene Gemeene Duytsche Myle van 15 in een graedt = 7,7 cm et al. 1 kaart : kopergravure, 27,6 x 52 cm. 16. De Grietenie van MENALDEMA DEEL; 27,6 x 37 cm. 17. De GRIETENIE van BARRA-DEEL; 27,7 x 37 cm. 18. De GRIETENIE van FRANEKER DEEL 28 x 37 cm. 19. De GRIETENYE van BAERDERA-DEEL; 25,5 x 37 cm.; 20. De Grietenie van HENNAERDERA DEEL; 27,8 x 37 cm.; 21. De GRIETENYE van WONSERA-DEEL 28,5 x 37 cm. 22. De GRIETENYE van WYMBRITZERADEEL; 28,7 x 37,5 cm. 23. DE GRIETENIE van HEMELUMER OLDEVAERT ende NOORTWOLDE 28 x 37,5 cm. 24. De GRIETENYE van der BILDT 28,2 x 37,5 cm. 25. De GRIETENYE van UTINGERADEEL 28,8 x 37,5 cm. 26. De Grietenye van AENGEWERDEN; 25,5 x 35 cm. 27. De GRIETENYE van DONIAWERSTAL 28,7 x 37,5 cm. 28. De GRIETENYE van HASSCHER LANDT; 25,4 x 34,5 cm.; 29.; De GRIETENYE van SCHOTERLANDT 33,3 x 40,5 cm. 30. De GRIETENYE van LEMSTER-LANDT; 22,5 x 33,5 cm. 31. De GRIETENIE van GAESTERLANDT; 25,6 x 34,5 cm.; 32. De GRIETENIE van OPSTERLANDT 28,6 x 45 cm. 33. De GRIETENYE van STELLINGWERF OOST EYNDE 27,8 x 36,5 cm. 34. De GRIETENIE ¦ van STELLINGWERF ¦ WEST EYNDE; 28,1 x 45 cm. 1. LEEUWERDEN; 27,8 x 36 cm. 2. BOLSWAERT 27,9 x 36 cm.; 3. FRANEKER; 28 x 36 cm. 4.; SNEECK; 28,3 x 37 cm. 5. DOCKUM; 27,4 x 37 cm.; 6.; HARLINGEN; 29 x 38 cm.; 7.; STAVEREN 28 x 37 cm.; 8.; SLOTEN 27,7 x 38 cm. 9. WORCKUM; 28,1 x 37,5 cm.; 10. YLST 27,5 x 37 cm.; 11. HINDELOPEN; 29,3 x 38 cm.

Identificatie
Titel
Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie ende de Lauwers
Objectnummer
006493
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • atlas
  Boeken met kaarten, met of zonder begeleidende tekst, als bijlage bij een boek of afzonderlijk uitgegeven. (AAT-Ned)
 • boek
  Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13654
Werk
Breedte
21 cm
Hoogte
32 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Bernardus Schotanus à Sterringa (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • perkament (papier)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 15 mei 1959
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Friesland