Datering
Vervaardiger Jacob Kuyper

Gemeente-atlas van Friesland

Uitgebreide beschrijving

Gemeente-atlas van Friesland : naar officieele bronnen bewerkt / J. Kuyper. - Leeuwarden : Hugo Suringar, [ca. 1879]. - 1 bd. ([46] bl. krt.). ; 21x28 cm Jaar v. uitgave mogelijk ook tussen 1865-1867. GEMEENTE-ATLAS VAN FRIESLAND ¦ NAAR OFFICIEELE BRONNEN BEWERKT / J. KUYPER. - Diverse schalen. - LEEUWARDEN : HUGO SURINGAR, [1865-1869]. - 1 atlas, losbladig in omslag, 46 krt : lithografie, gedeeltelijk ingekleurd. - Titel op de voorzijde van het omslag. Op het achterschutblad een inhoudsopgave. [1] Provincie Friesland. - Schaal [ca. 1:500.000]. [2] Gemeente Achtkarspelen. - Schaal 1:100.000. - 1865. [3] Gemeente Aengwirden. - Schaal 1:50.000. [4] Gemeente Ameland. - Schaal 1:200.000. - 1865. [5] Gemeente Baarderadeel. - Schaal 1:75.000. - 1866. [6] Gemeente Barradeel. - Schaal 1:100.000. - 1865. [7] Gemeente Het Bildt. - Schaal 1:75.000. - 1865. [8] Gemeente Bolsward. - Schaal 1:50.000. - 1865. [9] Gemeente Dantumadeel. - Schaal 1:100.000. - 1865. [10] Gemeente Dokkum [plattegrond]. - Schaal 1:3.750. - 1865. [11] Gemeente Doniawerstal. - Schaal 1:100.000. - 1865. [12] Gemeente Ferwerderadeel. - Schaal 1:75.000. - 1865. [13] Gemeente Franeker. - Schaal 1:37.500. - 1866. [14] Gemeente Franekeradeel. - Schaal 1:100.000. - 1866. [15] Gemeente Gaasterland. - Schaal 1:100.000. - 1865. [16] Gemeente Harlingen. - Schaal 1:15.000. - 1866. [17] Gemeente Haskerland. - Schaal 1:75.000. - 1866. [18] Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. - Schaal 1:100.000. - 1865. [19] Hennaarderadeel. Schaal 1:75.000. - 1865. [20] Gemeente Hindeloopen. - Schaal 1:25.000. - 1865. [21]; Gemeente Haarderadeel. - Schaal 1:75.000. - 1866. [22] Gemeente Kollumerland en Nieuwe Kruisland. - Schaal 1:100.000. - 1865. [23] Gemeente Leeuwarden. - Schaal 1:50.000. - 1866. [24] Gemeente Leeuwarden Stad. - Schaal 1:10.000. [25] Gemeente Leeuwarderadeel. - Schaal 1:100.000. - 1866. [26] Gemeente Lemsterland. - Schaal 1:75.000. - 1865. [27] Gemeente Menaldumadeel. - Schaal 1:75.000. - 1866. [28] Gemeente Oost-Dongeradeel. - Schaal 1:75.000. - 1865. [29] Gemeente Oost-Stellingwerf. - Schaal 1:150.000. - 1865. [30] Gemeente Opsterland. - Schaal 1:150.000. - 1866. [31] Gemeente Rauwerderhem. - Schaal 1:50.000. 1865. [32] Gemeente Schiermonnikoog. - Schaal 1:100.000. - 1865. [33] Gemeente Schoterland. - Schaal 1:175.000. - 1866. [34] Gemeente Schoterland (Oranjewoud). - Schaal 1:25.000. [35] Gemeente Sloten. - Schaal 1:20.000. - 1865. [36] Gemeente Smallingerland. - Schaal 1:100.000. - 1865. [37] Gemeente Sneek. - Schaal 1:25.000. - 1865. [38] Gemeente Stavoren. - Schaal 1:25.000. - 1865. [39] Gemeente Tietjerksteradeel. - Schaal 1:125.000. - 1865. [40]; Gemeente Uteringeradeel. - Schaal 1:75.000. - 1866. [41] Gemeente West-Dongeradeel. - Schaal 1:75.000. - 1865. [42] Gemeente West-Stellingwerf. - Schaal 1:150.000. - 1866. [43] Gemeente Wonseradeel. - Schaal 1:100.000. - 1867. [44] Gemeente Workum. - Schaal 1:50.000. 1865. [45] Gemeente Wijmbritseradeel. - Schaal 1:100.000. - 1866. [46] Gemeente IJlst. Schaal 1:25.000. - 1865.

Identificatie
Titel
Gemeente-atlas van Friesland
Objectnummer
020934
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • atlas
  Boeken met kaarten, met of zonder begeleidende tekst, als bijlage bij een boek of afzonderlijk uitgegeven. (AAT-Ned)
 • boek
  Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9580
Werk
Breedte
28 cm
Hoogte
21 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jacob Kuyper
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 10 september 1987
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Friesland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch