Datering
Maker Onbekend

Duitstalige centsprent met afbeelding vanverschillende dieren.

Drukwerk. Centsprent met afbeelding van verschillende dieren: das, gems, steenbok en Auerhoen. Duitstalige onderschriften.
De centsprenten zijn afkomstig uit de familie Reinalda te Easterlittens.

Identificatie
Titel
Duitstalige centsprent met afbeelding vanverschillende dieren.
Objectnummer
FSM-1976-012-P
Objecttype
  • Centsprenten
    Een kinderprent is een goedkoop gedrukt vel (te koop voor een cent), dat door middel van colportage werd uitgevent, met plaatjes en praatjes. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000023600
Over
Onderwerpen
  • Dieren
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA