Datering
Maker Jan de Lange

Centsprent met afbeelding van de trap des ouderdoms.

Centsprent. Ingekleurd. Afbeelding van de 'Trap des Ouderdoms'. Achterzijde: 'J.S. Attema'.
Literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 24 feb. 1948, 30 juli 1948

Identificatie
Titel
Centsprent met afbeelding van de trap des ouderdoms.
Objectnummer
FSM-E-204
Objecttype
  • Centsprenten
    Een kinderprent is een goedkoop gedrukt vel (te koop voor een cent), dat door middel van colportage werd uitgevent, met plaatjes en praatjes. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000009903
Werk
Breedte
cm
Hoogte
33.5 cm
Lengte
41.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Jan de Lange
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA