Datering
Maker Onbekend

Diploma behaald aan de Eerste Friesche Zeilschool te Sneek

Diploma. Papier, bedrukt met twee tinten blauw. Boven twee afbeeldingen van zeilers in een (vermoedelijk) 16m2 jacht en een schouw. Centraal een afbeelding van een open zeiljacht, eveneens lijkend op een 16m2. Over deze afbeelding de tekst: 'Diploma / Eerste Friesche Zeilschool / Ondergeteekende, T. Kasemier Jr., leider van de eerste Friesche Zeilschool, verklaart hiermede dat Mej. M. Roovers Hilversum / met goed gevolg de zes-daagsche zeilcursus heeft doorlopen / Sneek, 8 augustus 1942 (handtekening)'. De naam en datum zijn hierbij met inkt ingevuld tussen de verder gedrukte tekst. Onderaan een overzicht van de scores op verschillende onderdelen en een verklaring door de zeilschoolhouder.
Mevrouw Roovers heeft na het behalen van het diploma veel gezeild op de Loosdrechtse plassen. Samen met haar broers had zij daar de beschikking over een jachtje uit de zestien-kwadraat-klasse (16m2) genaamd "De Ruyter". (dit uit een notitie bij de schenking van het diploma door mevrouw Roovers). De brief die in 1942 het diploma vergezelde, is toegevoegd aan het archief van de Eerste Friesche Zeilschool (aanwezig in het Fries Scheepvaart Museum)

Identificatie
Titel
Diploma behaald aan de Eerste Friesche Zeilschool te Sneek
Objectnummer
FSM-2012-435
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Oorkonden
  Een oorkonde, ook wel charter, is een schriftelijke weergave van afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het diende dus als bewijsstuk voor gemaakte afspraken. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022640
Over
Onderwerpen
 • Zestien-kwadraat-klasse
 • Schouwen
 • Sneek
Werk
Hoogte
32.0 cm
Lengte
23.9 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden