Datering
Maker Onbekend

Diploma van de Waterpoortmars in 1945. Uitgereikt aan Henk Bakker te Sneek.

Diploma. Drukwerk in bruin en blauw, ingevuld met typemachine en ondertekend met pen. Links een afbeelding van een dame die een lauwerkrans aanreikt. Boven een afbeeling van de 'Sneeker Waterpoort'. Rechtsonder een vermeling in drukwerk: 'Diploma / Waterpoortmars / wandeltocht over 20 k.m. gehouden te Sneek 3 nov. '45'. 'Uitgereikt aan: Henk Bakker / Verkenner "President Roosevelt"-groep, Sneek'.
Het diploma is behaald door Henk Bakker,leerling van het Gymnasium te Sneek. Henk bakker was de zoon van Notaris Bakker uit Lemmer en zwager van de schenker.
De Waterpoortmars startte op het Martiniplein, voerde vervolgens over de Stationsstraat, Dr. Boumaweg, Bolswarderweg, Stuiversekan, Folsgare, Oosthem, Nijezijl, Osingahuizen, Hommert, Jutrijp, Lemmerweg, langs de Waterpoort om weer te eindigen op het Martiniplein.

Identificatie
Titel
Diploma van de Waterpoortmars in 1945. Uitgereikt aan Henk Bakker te Sneek.
Objectnummer
FSM-2007-054
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Getuigschriften
 • Zeilprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020801
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Wandeltochten
Werk
Breedte
24.4 cm
Hoogte
17.2 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA