Datering
Maker Onbekend

Asbakje van chinees porselein met een zilveren scheepje.

Asbakje van chinees porselein. Gepolychromeerd: famille verte met bloemmotieven. In het midden van de schotel een zilveren montering in de vorm van een uitgezaagd zeilscheepje. Het scheepje is voorzien van detaillering in stippel- en lijngravering op een getordeerde steel.
De asbak is afkomstig van Jan Martens Dijk (Bergum 1851- Bergum 1906), schipper en later molenaar. Waarschijnlijk betreft het een zeilprijs gewonnen in een wedstrijd met vrachtschepen. In 1880 trouwde Jan Martens Dijk met Jacoba Willems Bos (Bergum 1852 - Bergum 1902). Uit dit huwelijk werd op 15 februari 1881 de bekende schilder en tekenaar Willem Jans Dijk geboren. In 1883 volgde dochter Geiske Jans Dijk. Echtgenote Jacoba overleed in 1902. Jan Martens Dijk overleed in 1906 als gevolg van een ongeluk met een molensteen waar hij onder raakte doordat zijn jas vasthaakte. Na dit overlijden vererfde de asbak op Willem Jans Dijk. Willem Jans Dijk (Bergum 1881 - Den Haag 23 okt. 1970). Onderwijzer te Makkum, Slijkenburg, Nieuwkoop en 's-Gravenhage. Hij Tekende en schilderde autodidaktisch met adviezen van Dirk Nijland en tegelschilder J. ten Zwege. Trouwde met Hiltje Alkema, de dochter van scheepsbouwer Ynte Alkema, eigenaar van scheepswerf Welgelegen te Makkum. In de Tweede Wereldoorlog week Dijk uit naar de Galamadammen, dook er onder en maakte er vele tekeningen van verdwijnende bedrijfvaartuigen. De inhoud van 'De schoonheid onzer binnenschepen' (Amsterdam, 1963) kwam er tot stand. Zijn werk werd veel afgedrukt in de Waterkampioen, Schuttevaer en het Nederlands Zeewezen.

Identificatie
Titel
Asbakje van chinees porselein met een zilveren scheepje.
Objectnummer
FSM-2007-245
Objecttype
 • Schotels
  Algemene term voor open, ondiepe houder, die soms is voorzien van een deksel. De spiegel is enigszins dieper dan een blad.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020992
Over
Onderwerpen
 • Flora
  Wordt gebruikt als aanduiding voor de totale plantengroei in een bepaald gebied of tijdspanne. (AAT)
 • Zeilschepen
Werk
Hoogte
5.9 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Porselein
  A material comprising white clay, or "kaolin," and a feldspathic rock, that react when fired so the clay serves to hold the shape of the object and the rock fuses into a natural glass. In China, it includes any such ware that is highly fired enough to produce a ringing sound when struck. In Europe, it is limited to hard-fired ceramic that is translucent. (Project Fotografie)Verwijst naar een soort keramiek van vuurbestendige witte klei, of 'kaolien', en een veldspaathoudende steen die tijdens het bakken reageert. De klei zorgt ervoor dat het voorwerp de vorm behoudt, terwijl de steen wordt omgezet in natuurlijk glas. In China verwijst dit naar alle soorten aardewerk die zo hard worden gebakken dat er een rinkelend geluid ontstaat als het kapot wordt geslagen. In Europa verwijst het alleen naar hardgebakken doorschijnende keramiek. (Project Fotografie)Porselein is bij hoge temperatuur gebakken porseleinaarde die gemengd is met gemalen bot, dat als vulstof en vloeimiddel dient. (AAT-Ned). Porselein is verglaasd aardewerk met een fijne textuur; het wordt gebakken bij temperaturen boven de 1260°C. (Conservation Dictionary)
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden