Datering
Maker Mosa

Kop en schotel van Chinees imitatie porselein.

Kop en schotel van Chinees imitatie porselein. Decoratie in blauw. Een decor van afwisselend bloem-en bladmotieven en lange lijzen. De decoratie is gedrukt (transfer printing).
De Maastrichtse aardewerkfabriek Mosa van Louis Regout begon in ca 1895 met het imiteren van het populaire Chinees aardewerk. Eén van de gebruikte decors was het 'Lange Lijs'. Dit verwijst naar Chinese decors uit de Kangxi-periode (1662-1722) waarin afbeeldingen van vrouwen worden afgewisseld met bloem- en plantmotieven. Er bestaan een aantal verschillende Lange Lijs-serviezen. De twee meest bekende zijn serviezen met de ronde (decor 206) en hoekige vorm Lange Lijs-decor (ook wel kantig genoemd of decor 726). Deze Lange Lijs serviezen werden door de Mosa-fabriek van Louis Regout tussen ca. 1895 en 1935 gefabriceerd. Zeer waarschijnlijk zijn deze kop en schotel ook vervaardigd door Mosa. Het decornummer is in dit geval onbekend. (bron: wikipedia en www.langelijs.wordpress.com)
Tjitske van Rijs-Tiersma (Kubaard 31 oktober 1913 - Sneek 16 januari 2005) legateerde de kop en schotel. In haar werkzame leven was zij onderwijzeres. Sinds 22 juli 1957 weduwe van drs. Jan Brechtus van Rijs. Zijn vader, Jan van Rijs, schoonvader van Tjitske van Rijs-Tiersma was predikant te Tjerkwerd (1897-1933).
Literatuur: - Zie de documentatiemap, Rijs-Tiersma, Tjitske van. - Kalma, J.J. Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880 - 1959), Leeuwarden 1959, p. 120.

Identificatie
Titel
Kop en schotel van Chinees imitatie porselein.
Objectnummer
FSM-2005-103
Objecttype
 • Koppen
  Een kopje (of tas, maar dat wordt beschouwd als een gallicisme) is een stenen of porseleinen kom met een oor. Waarschijnlijk ontleend aan Laatlatijn cuppa ‘drinkbeker.(Wikipedia)
 • Schotels
  Algemene term voor open, ondiepe houder, die soms is voorzien van een deksel. De spiegel is enigszins dieper dan een blad.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020247
Over
Onderwerpen
 • Flora
  Wordt gebruikt als aanduiding voor de totale plantengroei in een bepaald gebied of tijdspanne. (AAT)
Werk
Hoogte
4.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Mosa
Datering
Materiaal
 • Porselein
  A material comprising white clay, or "kaolin," and a feldspathic rock, that react when fired so the clay serves to hold the shape of the object and the rock fuses into a natural glass. In China, it includes any such ware that is highly fired enough to produce a ringing sound when struck. In Europe, it is limited to hard-fired ceramic that is translucent. (Project Fotografie)Verwijst naar een soort keramiek van vuurbestendige witte klei, of 'kaolien', en een veldspaathoudende steen die tijdens het bakken reageert. De klei zorgt ervoor dat het voorwerp de vorm behoudt, terwijl de steen wordt omgezet in natuurlijk glas. In China verwijst dit naar alle soorten aardewerk die zo hard worden gebakken dat er een rinkelend geluid ontstaat als het kapot wordt geslagen. In Europa verwijst het alleen naar hardgebakken doorschijnende keramiek. (Project Fotografie)Porselein is bij hoge temperatuur gebakken porseleinaarde die gemengd is met gemalen bot, dat als vulstof en vloeimiddel dient. (AAT-Ned). Porselein is verglaasd aardewerk met een fijne textuur; het wordt gebakken bij temperaturen boven de 1260°C. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden