Datering
Maker Onbekend

Drie kastvazen met afbeeldingen van potschepen en potschippers.

Drie vazen. Balustervormig. Vier rechte wande met afgeschuinde hoeken, ook bij hals en bodem. Geen deksels. De vazen zijn beschilderd in de kleuren blauw en wit. Voorstellingen van een man met een staak (pikhaak?), van een zeilschip met spriettuig en twee vrijwel identieke voorstelling van een vrouw met twee kinderen die staat voor een kast met gebruiksaardewerk. Onder de voorstelling van de man het opschrift "Ofke Teunis". De deksel van de vazen ontbraken bij de verwerving. Deze zijn later bijgemaakt.
De vazen zijn geveild door Christie's op 1 juli 2004. Ze zijn afkomstig uit de collectie Doodeheefver-Toonen. In de catalogus zijn ze vermeld onder kavelnummer 669. In de beschrijving wordt opgemerkt dat Ofke Teunis schipper te Sneek was. In de quotisatiekohieren van Sneek werd hij aangeduid als "potvader" (potvaarder). Hij woonde in het Marktstraatsterespel. In de speciekohieren kan hij gelokaliseerd worden als wonend op de hoek van het Leeuwenburg (waar in 2004 rest. Van der Wal was). In 1764 of 1765 is hij vertrokken naar Holland. Tien jaar later duikt in de hypotheekboeken van Sneek (RAF - Nedergerecht Sneek, nr. 250, folio 14 verso). Ofke Teunis weer op. Hij leeft dan al niet meer. Zijn weduwe Froukje Durks woont in Woubrugge. Zij is aan Jelle Ruurds, scheepstimmerman te Sneek, 530 caroligulden schuldig, wegens de aankoop van een nieuw kofschilpshol (53 x 12,5 x 4 voeten). Een schoonzoon van Ofke Teunis, IJsbrand Teekens (1754-1817) was ook potschipper was. Wellicht heeft hij het bedrijf van zijn schoonvader overgenomen.

Identificatie
Titel
Drie kastvazen met afbeeldingen van potschepen en potschippers.
Objectnummer
FSM-2004-162
Objecttype
 • Kaststellen
  Kaststellen zijn speciaal gemaakt om als set op een kast of een tafel te worden gezet. Het betreffen porseleinen vazen met of zonder deksel.
 • Vazen
  Relatief hoge houders met een smalle opening, voornamelijk bestemd om een of meerdere knoppen of bloemen in te zetten.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000019484
Over
Onderwerpen
 • Potschepen
  Oud scheepstype. Begin 15de eeuw vrij klein ondiep schip voor de kleine riviertjes en vaarten in Overijssel. In de 16de eeuw uitgegroeid tot een min of meer zeewaardig en in de zeventiende eeuw tot een met het wijdschip vergelijkbaar type. Tegen de 18de eeuw is het een tjalkachtig schip soms voorzien van een statie. Achter- en voorschip zijn echter spitser dan de tjalk, terwijl ook de voorsteven minder sterk gekromd is en steiler staat. Men kan de pot zien als een voorloper van de Overijsselse tjalk. Begin 19de eeuw is de Overijsselse pot van het toneel verdwenen. (De Binnenvaart)
 • Gebruiksaardewerk
 • Sneek
Werk
Breedte
7.5 cm
Hoogte
19 cm
Lengte
9 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA