Datering
Maker Onbekend

Eén van twee turquoize vazen van porselein.

Eén van twee turquoize vazen van porselein. Balustervormig. Meerkleurige decoratie. Op de vaas is een uitsparing, waarin een allegorische voorstelling. De hals en voet van de vaas zijn rood van kleur. Afwerking met goudkleurige accenten. Bij de vazen hoort een derde, flesvormig exemplaar.
Tjitske van Rijs-Tiersma (Kubaard 31 oktober 1913 - Sneek 16 januari 2005) legateerde de vazen. In haar werkzame leven was zij onderwijzeres. Sinds 22 juli 1957 weduwe van drs. Jan Brechtus van Rijs. Zijn vader, Jan van Rijs, schoonvader van Tjitske van Rijs-Tiersma was predikant te Tjerkwerd (1897-1933).
Literatuur: - Zie de documentatiemap, Rijs-Tiersma, Tjitske van. - Kalma, J.J. Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880 - 1959), Leeuwarden 1959, p. 120.

Identificatie
Titel
Eén van twee turquoize vazen van porselein.
Objectnummer
FSM-2005-135-B
Objecttype
  • Vazen
    Relatief hoge houders met een smalle opening, voornamelijk bestemd om een of meerdere knoppen of bloemen in te zetten.
  • Kaststellen
    Kaststellen zijn speciaal gemaakt om als set op een kast of een tafel te worden gezet. Het betreffen porseleinen vazen met of zonder deksel.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000024638
Werk
Hoogte
23.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Porselein
    Porselein is bij hoge temperatuur gebakken porseleinaarde die gemengd is met gemalen bot, dat als vulstof en vloeimiddel dient. (AAT-Ned). Porselein is verglaasd aardewerk met een fijne textuur; het wordt gebakken bij temperaturen boven de 1260°C. (Conservation Dictionary)A material comprising white clay, or "kaolin," and a feldspathic rock, that react when fired so the clay serves to hold the shape of the object and the rock fuses into a natural glass. In China, it includes any such ware that is highly fired enough to produce a ringing sound when struck. In Europe, it is limited to hard-fired ceramic that is translucent. (Project Fotografie)Verwijst naar een soort keramiek van vuurbestendige witte klei, of 'kaolien', en een veldspaathoudende steen die tijdens het bakken reageert. De klei zorgt ervoor dat het voorwerp de vorm behoudt, terwijl de steen wordt omgezet in natuurlijk glas. In China verwijst dit naar alle soorten aardewerk die zo hard worden gebakken dat er een rinkelend geluid ontstaat als het kapot wordt geslagen. In Europa verwijst het alleen naar hardgebakken doorschijnende keramiek. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden