Datering
Maker Frans Hogenberg

Kopergravure met voorstelling van de slag bij Boksem (1586)

Ingekleurde kopergravure met voorstelling van de slag bij Boksum (26 en 27 jan. 1586). Op de achtergrond de plaatsen Leeuwarden, Wjelsryp en Winsum. Eronder een gedicht: 'Graff Wilm von Nassau aufgebracht / Halt, zu fuß und ROB große macht / Bei Boxum ein dorff woll bekant / Nitt weit von Lewardt in Frieslant / Daezu Taxis in grosser eill / Deß Kuning vollck furt nitt gar viel / Und flat Sey an gar unverzagtt / Den grossen hauff als baldt veriagt/ Tausent Funfhundert sibentzich / Auff der walplatz bleiben zu gleich / Vill sich in ein kich ergeben / Den alln wirdt geschenkt das leben.'
De prent is opgenomen in M. Aitsinger, De Leone Belgico (Keulen, 1588), aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.
literatuur: - F.R.H. Smit, De Slach by Boxum (Ljouwert, 1986) - M. Aitsinger, De Leone Belgico (Keulen, 1588), pp. 387-389.

Identificatie
Titel
Kopergravure met voorstelling van de slag bij Boksem (1586)
Objectnummer
FSM-E-073
Objecttype
  • Kopergravures
    Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012822
Over
Onderwerpen
  • Boksum
Werk
Breedte
cm
Hoogte
21.5 cm
Lengte
27.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Frans Hogenberg
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden