Datering
Maker H.R. van Rossen

H.R. van Rossen - Kopergravure met voorstelling van drie vluchtende matrozen.

Kopergravure. Voorstelling van een roeiboot met aan boord drie mannen. In het achterschip een man die een roeispaan als roer gebruikt. Inhet midden een man die roeit met één spaan en voor een man die twee roeispanen omhooghoudt. Tussen deze twee roeispanen is een hemd gespannen als zeil. Op de achtergrond links een driemaster en rechts een kust met molens. Onderschrift: 'AFBEELDINGE van het op de Noord-Zee omzwerven , der drie Hollandsche Matroosen, welke met een Vissers Pink van Scheveningen eene Expresse na Engeland zullende overbrengen, niet verre van Jarmouth, aangehouden zijnde des Avonds de vlugt genomen hebben, met een Engelse Boot land 20 Rijnl. voeten, en voorzien van 6 pond Brood, 2 Stoop water en 4 Riemen, van welke ze een mast en daar aan een Hembd tot een Zeil gemaakt hebbende, voorts met Roejen na 50 Uuren gelukking aangeland zijn te Scheveningen op den 8. Jannuarij 1781'.
H. van Rossen wordt in het lexicon van Kramm beschreven als 'een onbeschreven teekenaar en plaatetser, van middelmatige verdienste, die op het laatst der XVIII eeuw bloeide'.

Identificatie
Titel
H.R. van Rossen - Kopergravure met voorstelling van drie vluchtende matrozen.
Objectnummer
FSM-E-267
Objecttype
 • Kopergravures
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
 • Zeegezichten
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010702
Over
Onderwerpen
 • Roeiboten
  Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
 • Pinken
  Nederlands vissersvaartuig voor de Noordzee dat al in de 15de eeuw als vrachtvaartuig werd genoemd. Zij werden gebruikt van Zeeland tot Friesland later alleen in Holland. Ze hadden een plat vlak dat samengesteld was uit zware planken omdat het bestemd was om op het strand te landen. (MARDOC)
 • Groot-Brittannië
 • Scheveningen
Werk
Hoogte
24.0 cm
Lengte
37.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. H.R. van Rossen
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden