Datering
Maker Martin Engelbrecht

Anonymus- Kopergravure met voorstelling van een smakschip voor Roptazijl.

Kopergravure. Met de hand ingekleurd. Zeegezicht. Rechts op de voorgrond een smakschip. Links op het tweede plan een beurtschip met spriettuig. Op de achtergrond een havenhoofd. Onderschrift: 'Een Vriesche Smack, Nevens Ropsijl van't Westen. Eine friesische Schmackh neben Ropsijl gegen Abend'.
Martin Engelbrecht werd geboren in 1684 in Augsburg en stierf daar in 1756. Vermoedelijk maakte hij de gravure naar een andere gravure van Adolf van der Laan uit de serie "Zee, Land en Stroomlust:'een Friesche Smack nevens Ropzijl van 't Westen'. Bij Roptazijl is een stroomsluis ten noorden van Harlingen in de Vijfdelendijk. De sluis is voor het eerst genoemd in 1424. Bij de sluis is een buurtschap met dezelfde naam. Op deze prent is de zijl van Roptazijl al van steen gemaakt. Volgens een rekest van de Magistraat van Harlingen uit 1728 is in 1725 de oorspronkelijke houten zijl door een stenen exemplaar vervangen. (Tresoar toegang 11 inv nr 5458).

Identificatie
Titel
Anonymus- Kopergravure met voorstelling van een smakschip voor Roptazijl.
Objectnummer
FSM-E-283
Objecttype
 • Kopergravures
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
 • Zeegezichten
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014064
Over
Onderwerpen
 • Roptazijl
 • Smakschepen
 • Beurtschepen
  Binnenvaartuig dat op geregelde tijdstippen een vaste dienst onderhoudt tussen twee of meer havens voor het vervoeren van vracht en/of passagiers. (MARDOC)
 • Harlingen
Werk
Breedte
cm
Hoogte
21.0 cm
Lengte
31.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Martin Engelbrecht
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden