Datering
Maker Rein Miedema

Rein Miedema - aquarel met voorstelling van een scheepsramp.

Aquarel. Voorstelling van een beurtschip (hektjalk) dat vergaat in een vliegende storm: donkere luchten, hoge golven die over het dek spoelen.
Waarschijnlijk is de aquarel een uitbeelding van de scheepsramp die zich in 1838 te Harlingen voordeed. Het Harlinger beurtschip op Amsterdam vertrok op 18 oktober 1838 met schipper Bouke Foekes van der Werf, een kok, een stuurman en 24 passagiers naar Amsterdam. Kort na het vertrek stak een storm op en van der Werf keerde terug naar Harlingen. Een zwaard sloeg los, het lukte niet het noorder havenhoofd te passeren. Het sloeg lek op de pier. De stoomboot Prins Hendrik weigerde hulp te verlenen, evenals de loodsen van Harlingen. Drie Engelse zeelieden trokken er echter in een sloep wel op uit, gevolgd door twee sloepen onder commando van Simon van der Meer en Jacobus W. de Jager. Slechts zes mensen konden gered worden. Onder de verdronkenen waren veel Oost-Friezen, twee militairen en een Tiroler muzikantentrio. De redders kregen gouden en zilveren medailles. Vijf ervan bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden.
Rein Miedema. Geboren Harlingen 19 aug. 1835 en gestorven Rotterdam 23 april 1912. Zijn vader Simon Miedema, een Harlinger ijzerkramer, was lid van het Harlinger tekencollege ‘Tot Nut en Vermaak’. Tot 1861 woonde en werkte Rein Miedema in Harlingen. In genoemd jaar vertrok hij naar Rotterdam, alwaar hij zich aanvankelijk liet inschrijven als stucadoor. Pas op latere leeftijd wijdde hij zich (volledig) aan de schilderkunst en vanaf 1886 liet hij zich alleen nog kunstschilder noemen. Blijkens de documentatie van de RKD was Rein tevens leraar aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten. Miedema tekende en schilderde vooral zee- en riviergezichten met schepen. Drie zoons van Rein Miedema kozen ook een kunstzinnig beroep. Simon (1860-1934) werd beeldhouwer, Johan (1870-1952) werd kunstschilder en Nicolaas (1871-1916) werd musicus en kunsthandelaar.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 30 okt. 1958 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1986, p. 21 - R. Miedema, Mijn vader en zijn werk (Lochum, 1934) (een boek handelend over de beeldhouwer Simon Miedema (1860-1934), zoon van Rein waarnaar ook slechts in de inleiding verwezen wordt.)

Identificatie
Titel
Rein Miedema - aquarel met voorstelling van een scheepsramp.
Objectnummer
FSM-G-326
Objecttype
 • Aquarellen
  Schildering gemaakt met in water gesuspendeerd pigment dat met een penseel is aangebracht op een gewoonlijk papieren drager.
 • Schilderijen
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
 • Zeegezichten
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012138
Over
Onderwerpen
 • Hektjalken
  Tjalk gebouwd met een hek of staatsie in tegenstelling tot de gewone tjalk die als een draaioverboord is gebouwd. (aatned.nl)
 • Tjalken
  Van origine Nederlands rondgebouwd, gestrekt vrachtscheepje met volle boegen, sterk gekromde kimmen, vlakke bodem en geringe diepgang. Bestemd voor het vervoer van goederen door binnenwateren en soms kustvaart. (AAT)Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • Scheepsrampen
 • Harlingen
Werk
Breedte
cm
Hoogte
23.5 cm
Lengte
37.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Rein Miedema
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA