Datering
Maker ANWB

A.N.W.B.-bord afkomstig van het klokhuis van de Martinikerk te Sneek.

Bord. Geëmailleerd metaal. Bruine letter op crême achtergrond: 'Klokhuis van de martinikerk / gesticht 1489, verbouwd 18de eeuw ; windvanen modern / (St. Maarten en een kofschip) / bevat luidklokken uit 1466 en 1543 / samen met klokhuis te Enkhuizen / uniek voor Nederland'. In de hoeken schroefgaten.
Het bord is afkomstig van het klokhuis van de Martinikerk te Sneek.

Identificatie
Titel
A.N.W.B.-bord afkomstig van het klokhuis van de Martinikerk te Sneek.
Objectnummer
FSM-1993-145
Objecttype
 • Naamborden
  1. Algemene benaming voor paneel aan de muur van kerk of kerkelijke ruimte waarop de namen zijn gecalligrafeerd van bijvoorbeeld predikanten, geestelijken, kerkelijke ambtenaren, regenten of broederschapsleden, met toevoeging van de jaartallen van hun ambtstermijn. Ook borden met namen van wezen, jongelingen etc. Zijn de namen gecalligrafeerd op perkament of papier, gebruik dan de term: naamlijst. 2. Bord bij de ingang van de kerk, waarop de naam van de kerk en de tijden van de diensten te lezen zijn. Op dit bord zitten soms richels waartussen smalle bordjes worden geschoven met de naam van de dienstdoende predikant. (Religieus Erfgoedthesaurus)Houten bordje of plankje met een naam, bijvoorbeeld van de predikant die de komende zondag dienst zal doen. Deze naambordjes worden bewaard in een naambordjeskist. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008212
Over
Onderwerpen
 • Klokhuizen
  Klokkenhuizen zijn gesloten betimmerde en overdekte klokkenstoelen. Een klokkenhuis kan permanent zijn of tijdelijk ter vervanging van een klokkentoren en los van de kerk staande. (Haslinghuis)
 • Sneek
 • Toerisme
  In het algemeen te gebruiken voor de bedrijfstak die faciliteiten verzorgt en service verleent aan mensen die voor hun plezier reizen. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
21.0 cm
Lengte
31.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. ANWB
Datering
Materiaal
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA