Datering
Maker Tjitte Reitsma

T.S. Reitsma, Sneek - Zilveren insigne van de gymnastiekvereniging Greate Pier.

Zilveren insigne bestaande uit een bandvormig en een schildvormig deel met de inscripties: 'Greate Pier' en 'CAVA 16 Dec. 1882'.
Greate Pier was de naam een gymnastiekvereniging in Sneek. De letters CAVA staan voor Consensus Amicorum Virtutem Alit (de eendracht der vrienden voedt de deugd). Tjitte Stevens Reitsma. Geboren te Lemmer 1 aug. 1821. Zoon van Steven Tjittes Reitsma, zilversmid te Lemmer en Sneek. Trouwde met Froukje Posthumus. Overleden te Sneek op 24 aug. 1904. Had een zilversmederij in Sneek van 1859-1892. De meestertekens 9150 en 9151 worden door Koonings geplaatst bij S.F. Reitsma te Heerenveen. In de genealogie Reitsma komt geen S.F. Reitsma voor. Wel slaat bij Tjitte Stevens de zilversmederij bij de Reitsma's een generatie over. Daarom zullen de merken 9150 en 9150 wel door Tjitte Stevens gebruikt zijn. Hij was werkzaam in Sneek aan de Lemmerweg.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, p. 32

Identificatie
Titel
T.S. Reitsma, Sneek - Zilveren insigne van de gymnastiekvereniging Greate Pier.
Objectnummer
FSM-1980-141
Objecttype
  • Insignes
    Algemene term voor een onderscheidingsteken dat wordt opgespeld. Het is een materiële herinnering aan een gebeurtenis of draagteken dat rang, aanzien of verbondenheid aanduidt met een georganiseerde entiteit.Het kan tevens een afbeelding zijn van een groter object. Zo kan een profaan insigne verwijzen naar een korps van de strijdkrachten en een religieus insigne naar een vereniging, broederschap, een devotiebeeld of bedevaartsoord.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000006742
Over
Onderwerpen
  • Gymnastiek
  • Sport
Werk
Breedte
4.5 cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Tjitte Reitsma
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden