Datering
Auteur Peter Dorleijn

Van gaand en staand want : de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee

Gedigitaliseerd met toestemming van Batavialand en de auteur. Van gaand en staand want : de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee / Peter Dorleijn V. - Franeker : Van Wijnen, cop. 1996. - 348 p. : ill., foto's, krt. ; 29 cm. - (Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland ; dl. 58) Omslag vermeldt: Vollenhove en De Lemmer. - Met lit.opg., reg. ISBN 90-5194-145-5 geb.

Identificatie
Titel
Van gaand en staand want : de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee
Bibliotheek PPN
144245035
ISBN
9051941455
Over
Onderwerpen
 • Zuiderzeevisserij
 • Vollenhove
 • Lemmer
 • visserman
  Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale)
 • sociale geschiedenis
  Geschiedenis van de sociale ontwikkeling en/of omstandigheden van een plaats, land of streek, betrekking hebbend op de menselijke samenleving, de menselijke maatschappij en de verhoudingen, het gezamenlijk leven, de vormen en de toestanden daarin.
 • visserijnevenbedrijf
  Elk nevenbedrijf dat in relatie staat tot de visserij, zowel voor het leveren van producten waarvan de visserij afhankelijk is (bijv. visvangtuig) als de verwerking van de visvangst.
 • visafslag
  Visafslaggebouwen zijn veilinggebouwen waar vis wordt geveild. Naast een veilingruimte met veilingklok zijn er tijdelijke opslagruimten, personeelsruimten en kantoren. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • vishandel
  Viswinkels zijn winkels waar verse, gerookte en gebakken vis verkocht wordt. Ook worden er vaak huisgemaakte specialiteiten zoals eigengemaakte salades en visgerechten verkocht. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • visvangtuig
  Alle netten en daarbij behorende lijnen en kabels die worden gebruikt om te vissen.
 • haringvisserij
  Ter haringvangst gaan, zowel op de Zuiderzee als de Noordzee.1) zeevisserij: een rechthoekig, verticaal in het water zwevend visnet; meerdere drijfnetten aan elkaar worden verbonden tot een vleet waarmee zij met het schip zijn verbonden en vormen een verticaal in zee staand (niet gesleept) lang netgordijn; de vismethode is erop gebaseerd dat de vis zich in de mazen van het net verstrikt tijdens het opzwemmen; is eeuwenlang een belangrijke methode van haringvisserij geweest.2) binnenvisserij: driewandig net (tussen twee laddernetten met wijde mazen is een fijnmazig net, de boezem); een stroomopwaarts zwemmende vis drukt de boezem door de ladermazen en vormt aldus een zak waarin hij gevangen raakt; werd veel gebruikt voor de vangst van trekvissen (zalm, elft, fint).
 • ansjovisvisserij
  Vissen op ansjovis geschiedt zowel met sleepnetten en staande netten als met fuiken in weren.
 • botvisserij
 • palingvisserij
 • wintervisserij
  Het vangen van vis onder het ijs, zoals op bot, spiering enz.
 • dwarskuil
  Kleine kuil die aan loef schuin achter het schip aangesleept wordt. Hij wordt opengehouden door de kuiltouwen waarvan het voorste vanaf de voorsteven via een uitgestoken boom de kuilstok naar de ene oorstok loopt en het achterste kuiltouw rechtstreeeks vanaf de achtersteven naar de andere. De benaming is ontleend aan het dwars-vooruit drijven van het vaartuig gedurende het vissen. (MARDOC)Trechtervormig net dat werd opengehouden door touwen die bevestigd waren aan voor- en achterschip van een botter, waarbij dit schip wegzeilde in dwarsscheepse richting.
 • beugvisserij
 • visserijvaartuig
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • schepenlijst
  Lijst met scheepsnamen, veelal met toegevoegde gegevens als visserijregistratienummers, namen van eigenaren of schippers, rederijen, jaar van bouw en verkoop etc.
 • visserijvereniging
Werk
Duur
Afmetingen
29 cm
Fysiek medium
boek
Serie
Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, dl. 58
Uitgever
Van Wijnen
Vervaardiging
Auteur
 1. Dorleijn, Peter (1937-) (auteur)
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden