Datering
Vervaardiger onbekend

Enkhuizen Visschersbedrijf aan de Oosterhaven.

Visnetten, palingfuiken en kubben hangen aan stokken. Vissers zijn in de weer met de netten. Een visser draagt een een bak met aas voor een hoekwant op zijn schouders. Rechtsonder ligt een ansjovisvlet in de Oosterhaven.

Identificatie
Titel
Enkhuizen Visschersbedrijf aan de Oosterhaven.
Objectnummer
F014990
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33352
Over
Trefwoorden
 • visserijnevenbedrijf
  Elk nevenbedrijf dat in relatie staat tot de visserij, zowel voor het leveren van producten waarvan de visserij afhankelijk is (bijv. visvangtuig) als de verwerking van de visvangst.
 • ansjovisjol
  Fries vissersvaartuig uit Stavoren en Molkwerum, ook wel herfst- of fuikenjol genoemd; zij is een variant van de Staverse jol en werd i.h.b. gebruikt voor de ansjovisvisserij waarvoor lichte, fijne netten nodig waren; deze jollen waren rond 1900 in de vaart; de oudste typen werden gesleept, maar later werden ze getuigd met een sprietzeil en een fok die op de steven vast zat.
 • visserman
  Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale)
 • kubbe
  Kubben waren korte, van wilgenteen gevlochten korven. De korfkub werd geaasd met spiering en verzwaard met stenen en aan een schuin in de bodem gestoken stok gehangen, waarbij de korf schuin op de bodem rustte en aan de onderkant een kleine opening overbleef waardoor de paling naar binnen kon zwemmen. De bovenkant was afgesloten door een houten dekseltje.Een kub is een voorwerp dat gebruikt wordt in de visserij. Een kub kan een fuik zijn waar vis mee gevangen wordt. Tevens is het een mand waar men vis in vervoert. (MARDOC)
 • fuik
  Kokervormig net met hoepels waarin trechtervormige schotten zitten van netten; via een rechthoekige vleugel dwaalt de vis door de openingen in de trechtervormige schotten steeds verder naar binnen.
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden