Datering
Maker Jan Luyken

De Boommaaker

De Boommaaker, illustratie

Gedetailleerde beschrijving

Illustratie. Titel en motto boven de prent en een zes-regelig gedicht als onderschrift. Rechts op de voorgrond een staande man, die een stuk gereedschap langs een stuk rondhout haalt. Links een mand met houtsnippers en staande rondhouten en planken. Rechts een man op de rug gezien, met twee roeispanen over de schouder. Op de achtergrond schepen; Imp. r.b. 71. Versozijde: tekst [bijbelteksten]. Bruine vlekjes, de meeste buiten de plaatrand. Tekst: [bovenschrift:] Menselyk Bedryf; De Boommaaker; Dryft vloed u neer, Stelt u te weer. [onderschrift:] De man die werkzaam is met boomen, Die maakt vast gang op gang naar 't west,; En tracht daar door in 't oost te komen: Zo doet een ziel, die staat na 't best; Die keert van weelden en vermaaken, Om zo aan weeldens bron te raaken.

Identificatie
Titel
De Boommaaker
Objectnummer
003867
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9044
Over
Onderwerpen
 • Beroep
 • Boom
  Houtachtig gewas met een enkele, stevige, houtige en overblijvende stam, die zich op een zekere hoogte boven de grond vertakt.
Werk
Breedte
10.4 cm
Hoogte
16.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jan Luyken (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 14 augustus 1952
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Arnhem
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch

, –