Datering
Vervaardiger onbekend

Straatbeeld met koopmanswoning ZD-1

Lagedijk ter hoogte van het Ezelspad. Straatbeeld met bewoners in burgerkleding. Links een lantaarnpaal en een rij bomen. Rechts een koopmanswoning.

Identificatie
Titel
Straatbeeld met koopmanswoning ZD-1
Objectnummer
F056813
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-65561
Over
Trefwoorden
 • straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
 • groepsportret
  Een groepsportret is in de beeldende kunst een portret van meerdere personen. (Wikipedia)
 • herenhuis
  Herenhuizen zijn woonhuizen voor aanzienlijken, vooral buiten de steden. Deze herenhuizen komen voor op buitenplaatsen in bosrijke gebieden of langs rivieren.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
vondst
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Zaandijk

Trefwoorden