Datering
Maker onbekend

BLOKZIJL. Zuiderkaai.

Stadsgezicht met rechts langs de straat een rij koopmans- en arbeiderswoningen. Op straat een rij jonge bomen met boomjukken. Links een plantsoen. Geheel links de hervormde kerk. Rechts voor een woning een handkar. Poserende mensen op straat.

Identificatie
Titel
BLOKZIJL. Zuiderkaai.
Objectnummer
F014866
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33263
Over
Onderwerpen
 • Straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Herenhuis
  Herenhuizen zijn woonhuizen voor aanzienlijken, vooral buiten de steden. Deze herenhuizen komen voor op buitenplaatsen in bosrijke gebieden of langs rivieren.
 • Arbeiderswoning
  Een arbeiderswoning is een type woning dat bedoeld is om te verhuren aan arbeiders en ambachtslieden met hun families en gezinnen. (Wikipedia)
 • Handkar
  Een handkar is een kar die door een persoon wordt voortbewogen. (Wikipedia)
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Blokzijl

Trefwoorden