Datering
Maker onbekend

Dijk met Snouck van Loosenstichting Enkhuizen

Dijk; keienstrating; links de Snouck van Loosenstichting; op voorgrond visventer bij zijn handkar; rechts bomen en keermuur met doorkijk op Drommedarisbrug en Drommedaris.

Identificatie
Titel
Dijk met Snouck van Loosenstichting Enkhuizen
Objectnummer
F015109
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33461
Over
Onderwerpen
 • Visventer
  Visventers zijn mensen die vis venten. Vroeger gebeurde het venten met eenvoudige houten loopkarren of bakfietsen. Tegenwoordig worden kleine vrachtauto’s of aanhangers met trekkers ingezet. Men kan ze op markten, stranden en steden tegenkomen. (Van Dale)
 • Handkar
  Een handkar is een kar die door een persoon wordt voortbewogen. (Wikipedia)
 • Viskar
  Kar voor het vervoer en de verkoop van vis.
 • Straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen

Trefwoorden