Datering
Vervaardiger onbekend

Straatbeeld met bewoners

Bewoners in werkkleding poseren op straat. Rechts een man met pet en opgelapte kiel. Midden op straat meisjes in burgerdracht bij een veulen en rechts een trekkar waarin kleine kinderen.

Identificatie
Titel
Straatbeeld met bewoners
Objectnummer
F008439
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • negatief
  Foto's, gewoonlijk op een transparante drager waarop de tonen en kleuren het tegenovergestelde zijn van hun natuurlijke verschijning. Gebruik 'negatiefdrukken' voor fotografische afdrukken waarop de tonen en kleuren het tegenovergestelde zijn van hun natuurlijke verschijning. Gebruik 'clichés-verre' voor fotografische afdrukken van een beschilderde of betekende glazen plaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-31124
Over
Trefwoorden
 • straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • groepsportret
  Een groepsportret is in de beeldende kunst een portret van meerdere personen. (Wikipedia)
 • werkkleding
  Kleding die tijdens het dagelijkse werk over het habijt werd gedragen ter bescherming tegen vuil. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • paard
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Wieringen

Trefwoorden