Datering
Vervaardiger onbekend

Haringvlet aan de kade van Enkhuizen

Haven van Enkhuizen, Rijkshaven als vluchthaven. Haringvlet met (mogelijk) een tentschuit, een botter en een blazer. Na hun vangst zitten twee vissermannen bij de botter aan de kade. De (staande) haringnetten liggen in kluwen op de kade en in het schip.

Identificatie
Titel
Haringvlet aan de kade van Enkhuizen
Objectnummer
F023220
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40645
Over
Trefwoorden
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • botter
  Een middelgroot vissersschip met een relatief hoge voorsteven en een laag open achterschip. (Licht aan boord (2010))
 • blazer (vaartuig)
  Nederlands vissersvaartuig dat in de tweede helft van de 19e eeuw is ontwikkeld rond het noorden van de Zuiderzee en de Waddeneilanden. Op het einde van de 19e eeuw werden ze ook gebruikt voor de visserij op de Maasvlakte en de Noordzee, op de Zeeuwse stromen en voor de Vlaamse kust. De blazer was een zwaargebouwd kielschip met een plat vlak en hoekige kimmen, een volle, zware romp, waarvan het achterschip gepiekt was. De voorsteven was gebogen en vallend, de achtersteven recht en vallend. In het ruim achter de mast was gewoonlijk een bun gebouwd. (aatned.nl)
 • haringnet (staand)
  Een haringnet is een enkelvoudig, rechthoekig, visnet. Dit net is ongeveer 30 meter lang en 15 meter breed. In zee uitgezet waren de maten overigens geringer. In de literatuur worden voor wat betreft de droge netten verschillende afmetingen genoemd die overigens onderling niet al te veel van elkaar afwijken. Een dergelijk haringnet werd niet afzonderlijk gebruikt, maar vormde een deel van een lange reeks met elkaar verbonden netten die samen een vleet werden genoemd. Een vleet maakte als attribuut deel uit van de vleetvisserij op haring.(Wikipedia)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen

Trefwoorden