Datering
Vervaardiger Bernardus Schotanus à Sterringa

Wonzeradeel. De Seste Grietenije van Wester Goo Benevens de Jurisdictie Der Stad Bolswerd

Zeer gedetailleerde kaart van 'Wonseradeel. De Seste Grietenije van Wester Goo' in Friesland in kaart gebracht door Bernardus Schotanus Steringa. In beeld een gedeelte van het westen van Friesland met de stad Bolsward. Met decoratieve titelcartouche linksboven en een cartouche rechtsonder met vermelding van de Grietman Jr. Tjaard van Aylva. In 1682 ontving Bernardus Schotanus een bevel van de Gedeputeerde Staten om een nieuwe kaart uit te brengen van de Grietenijen. In 1698 verscheen zijn atlas van Friesland die werd gepubliceerd in een oplage van 125 exemplaren. Deze kleine oplage en de topografische veranderingen maakten al snel een nieuwe editie nodig. Dit was de 'Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland', uitgegeven door F. Halma in Leeuwarden in 1718.

Uitgebreide beschrijving

- Titel op doek dat door twee meermannen hooggehouden wordt linksboven ; boven de titel de wapens van WONSERA- | DEEL en BOLSWERD met een putto in het midden ; onder de titel het impressum. - Schaalstok: Maat van Konings Roeden van 1200 in een Uire Gaans, welker 2000 maaken | Een halve gemeene Duytsche Myle van 15 in een Graad [= 11 cm.] rechtsonder. Rechtsonder de opdracht in cartouche: Doe | DE HEER | JR. TJAARD VAN AYLVA | Op AYLVA en WIBRANDA | HEER van OLDLAND | KLINGENBERG en NEERYNEN | Aldaar GRIETMAN was | en | GEDEPUTEERDE STAAT | Wegens bovengeß | Quartier ; rond het cartouche een tafereel van landbouw en veehouderij en boven het familiewapen van AYLVA met vier putti. - Rechtsboven een legenda van Teikens in een kader. - Noorden boven. - Windrichtingen in de randen vermeld. - Verso blank.WONZERADEEL De Seste | GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIE Der Stad BOLSWERD. Naukeurig Vertoont / Door B. SCHOTANUS à STERRINGA. - Schaal [ca. 1:33.000]. - [Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door. HALMA, 1718. - 1 kaart : kopergravure ; 56,3 x 45 cm. - Uit: Uitbeelding der Heerlijkheit | Friesland zoo in 't Algemeen als in haar XXX Bijzondere | Grietenijen. - Uitgegeven door François Halma, 1718.

Identificatie
Titel
Wonzeradeel. De Seste Grietenije van Wester Goo Benevens de Jurisdictie Der Stad Bolswerd
Objectnummer
003684
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-3645
Werk
Breedte
45.0 cm
Hoogte
56.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Bernardus Schotanus à Sterringa (vervaardiger)
 2. François Halma (uitgever)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 12 februari 1952
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Friesland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
prentkunstenaar, uitgever

François Halma

, 1653 – 1722
Lees meer
RKD

Trefwoorden